Digitaalinen Eurooppa

Avoimet haut, työohjelmat ja asiakirjat:

Digitaalinen Eurooppa on uusi rahoitusohjelma, joka tukee digitaalisten valmiuksien kehittämistä ja teknologioiden käyttöönottoa. Lähtökohtaisesti ohjelma ei ole TKI-ohjelma, vaan se keskittyy uusimman digiteknologian laajamittaisen käyttöönoton edistämiseen. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa investointeja ja Euroopan kilpailukykyä. Kokonaisbudjetti seitsemälle vuodelle on 7,6 miljardia euroa. Työohjelmat tehdään vuosille 2021-2022, 2023-2024 ja 2025-2027. Eurooppalaisia digitaalisia innovaatiokeskittymiä (EDIH) koskevat työohjelmat tehdään vuosille 2021-2023 ja 2024-2027.

Ohjelman rakenne

Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan hankkeita viidellä alalla:

 • suurteholaskenta
 • tekoäly
 • kyberturvallisuus
 • edistyneet digitaaliset taidot
 • käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus

Hankeaiheita ovat mm. pilvi-reunainfrastruktuurit, sektoraaliset data-avaruudet, kaupunkien digitaaliset kaksoset, kyberturvallisuusharjoitusympäristöt, tekoälyn testi- ja kokeilukeskukset, eurooppalainen lohkoketjuinfrastruktuuri ja koulutusohjelmat. Ohjelmasta rahoitetaan myös eurooppalaisia digitaalisia innovaatiokeskuksia.

Tukikelpoiset hakijat

Ohjelmaan voi osallistua kaikki EU:ssa ja osallistujamaissa rekisteröidyt oikeushenkilöt mm.

 • yritykset
 • kaupungit ja kunnat
 • julkishallinto
 • korkeakoulut ja tutkimuslaitokset.

Turvallisuussyistä osallistuminen tiettyihin hakuihin on rajattu ainoastaan EU-jäsenvaltioihin sijoittuneisiin oikeussubjekteihin.

Konsortiokriteerit määritellään kussakin hakutekstissä. Joissain hankkeissa voi olla yksittäinen tuensaaja, joissain vaaditaan vähintään kolme toimijaa kolmesta eri osallistujamaasta, joissain tapauksissa vaaditaan vähintään kaksi toimijaa, joista toisen tulee olla pk-yritys. Useimmissa tapauksissa kuitenkin hankkeet ovat laajoja ja vaativat monikansallisen konsortion.

Hanketyypit ja EU-rahoitusosuus

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman tuki on erityyppisiä avustuksia tai hankintatukea. EU-rahoitusosuus vaihtelee hakukohtaisesti hanketyypeittäin:

 • yksinkertaiset avustukset (simple grant): kattaa laajasti erityyppisiä toimia, erityisesti henkilöstön palkkakustannukset (rahoitusosuus 50 %)
 • tuki- ja koordinointitoimet (CSA): esim. standradrisointi, disseminaatio, tietoisuuden lisääminen, viestintä, verkostoituminen, vertaisoppiminen (rahoitusosuus 100 %)
 • pk-yritysten tuet (SME support grant): pk-yritysten digitaalisten kapasiteetin kehittäminen, digi-investoinnit (rahoitus 75 % pk-yrityksille / 50 % muille toimijoille)
 • tuki kolmansille osapuolille (grant for financial support to third parties): kaskadirahoituksen suuntaaminen hankkeista kolmansille osapuolille (100 % konsortiolle / 50 % kaskadirahoituksen saajille).

Kansallinen yhteystaho

Suomessa ohjelman yhteyspisteenä toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

Asiasanat: