EU4Health

AVOIMET HAUT, TYÖOHJELMAT JA ASIAKIRJAT:

EU4Health on uusi EU:n terveysohjelma, jonka tavoitteena on tukea covid-19-pandemista elpymistä, ehkäistä sairauksia ja vahvistaa terveydenhuoltojärjestelmiä, jotta ne olisivat paremmin varautuneita tulevaisuuden terveysuhkiin. Ohjelman kokonaisbudjetti vuosille 2021-2027 on 5,1 miljardia euroa. Ohjelmasta julkaistaan vuosittaiset työohjelmat.

Ohjelman rakenne

EU4Health ohjelma jakautuu neljään päätavoitteeseen ja 10 erityistavoitteeseen:

1. Parannetaan ja edistetään terveyttä unionissa

  • tautien ehkäiseminen ja terveyden edistäminen unionissa
  • kansainväliset terveysaloitteet ja yhteistyö

2. Torjutaan rajat ylittäviä terveysuhkia

  • rajat ylittävien terveysuhkien ennaltaehkäisy, niihin varautuminen ja reagoiminen
  • kriisissä välttämättömien tuotteiden kansallisten varastojen täydentäminen
  • lääkintä-, terveydenhuolto- ja tukihenkilöstön reservin perustaminen 

3. ​​​​​​​Parannetaan lääkevalmisteita, lääkinnällisiä laitteita ja kriisissä välttämättömiä tuotteita

  • lääkevalmisteiden, lääkinnällisten laitteiden ja kriisissä välttämättömien tuotteiden saatavuus ja kohtuuhintaisuus

4. ​​​​​​​Parannetaan terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä ja resurssitehokkuutta

  • terveystietojen, digivälineiden ja -palvelujen sekä terveydenhuollon digitalisaation vahvistaminen
  • terveydenhuollon saatavuuden parantaminen
  • EU:n terveyslainsäädännön ja sen täytäntöönpanon sekä näyttöön perustuvan päätöksenteon kehittäminen 
  • integroitu työ kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien kesken.

Tukikelpoiset hakijat

Rahoitusta voivat hakea kaikki EU-jäsenvaltioiden tai ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden oikeushenkilöt, kuten terveysalan viranomaiset, sairaalat, terveysalan järjestöt, kansalaisjärjestöt, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset.

Hanketyypit ja EU-rahoitusosuus

Osa ohjelman rahoituksesta myönnetään suorana tukena (Joint Action) erilaisille terveysaloitteille ja terveysorganisaatioille. Suomen sosiaali- ja terveysministeriö vastaa suoran rahoituksen hakemisesta.

Osa puolestaan on vapaasti Brysselistä haettavaa hankerahoitusta (Action Grant), jota haetaan hakuilmoituksen ohjeiden mukaisesti. Rahoitus tukee eurooppalaisia yhteistyöprojekteja, yhteistyön lisäämistä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa ja käyttöönottoa.

EU-rahoitusosuus on pääosin 60 %. ”Poikkeuksellista hyötyä” tuovissa hankkeissa se voi olla 80 %.

Kansallinen yhteystaho

Suomessa ohjelmasta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Asiasanat: