EU:n sydämessä oppimassa - harjoittelijoiden kokemuksia

Salli Heiskanen, harjoittelija keväällä 2022
Turun yliopisto: valtio-oppi

”Hain harjoitteluun Eurooppa-toimistolle saadakseni lisää kansainvälistä kokemusta ja päästäkseni käytännön tasolla sukeltamaan EU-maailmaan. Koen harjoittelun vastanneen odotuksiani hyvin. Toimiston pieni koko on mahdollistanut monipuoliset työtehtävät ja laaja-alaisen oppismiskentän, jonka lisäksi olen päässyt tiivisti mukaan eri projekteihin ja tapaamisiin. Onnekkaasti juuri aloittaessani koronarajoitukset alkoivat hellittämään ja pääsin nauttimaan työskentelystä toimistolla sekä useista tapahtumista ja seminaareista, jotka pitkän tauon jälkeen siirtyivät pois verkosta.

Ehkä juuri tästä syystä koin harjoittelun vielä mielekkäämmäksi kuin olin ikinä ajatellut. Tapahtumissa pääsee helposti tutustumaan ihmisiin ja kaikki tapaamani ihmiset ovat olleet äärimmäisen mukavia ja avoimia sekä todella kiinnostuneita siitä mitä EU:ssa ja maailmalla yleisesti tapahtuu. Harjoittelijat otetaan mukaan kaikkialle siinä missä muutkin työntekijät, mikä on ollut mahtavaa. Yksi harjoittelun kohokohdista oli ehdottomasti Turun pormestarin Minna Arven vierailu, jonka aikana pääsin tapaamaan mm. Suomen pysyvää edustajaa Markku Keinästä ja komissaari Jutta Urpilaista.

Koenkin, että Brysselissä ehdottomasti parasta ovat kaupungin kansainvälinen tunnelma ja ihmiset. Työkokemuksen lisäksi harjoitteluajalla on siis paljon muutakin annettavaa!”

Pauliina Laukkanen, harjoittelija syksyllä 2021
Turun Yliopisto: Valtio-oppi

”Harjoittelujaksoni aikana pääsin sukeltamaan EU-kuplaan rakkaan opiskelukaupunkini näkökulmasta. Harjoittelu Eurooppa-toimistossa tarjoaa erityisen kiinnostavan ikkunan valtio-opin opiskelijalle, sillä pääsin samalla kertaa tutustumaan EU:n päätöksentekoon sekä Varsinais-Suomen ja Turun alueelliseen näkökulmaan.

Koronavuoden jälkeen oli hienoa päästä asumaan Brysselissä ja työskentelemään toimistolla yhdessä Miian ja Saaran kanssa. Joulun tienoilla jouduimme siirtymään osittaiseen etätyöhön, mutta suurimmaksi osaksi pääsin kuitenkin nauttimaan harjoittelusta paikan päällä. Ihanan kansainvälinen Bryssel pääsi yllättämään minut positiivisesti ja puolen vuoden aikana ihastuin kaupunkiin täysin. Kannustankin ehdottomasti kaikkia kiinnostuneita tekemään harjoittelun täällä EU-kaupungissa!

Kolmen hengen toimistossa harjoittelijat pääsevät osallistumaan aidosti ja tekemään monipuolisesti töitä. Työtehtävissäni pääsin kehittämään erityisesti taitojani viestijänä, sillä uutiskirjeen tekeminen, sosiaalinen media ja muu viestintä on iso osa harjoittelijan työtä. EU-asioista kovasti kiinnostuneena minua innosti erityisesti mahdollisuus tutustua unionin toimintaan ja päätöksentekoon. Pääsin myös osallistumaan mielenkiintoisiin konferensseihin, webinaareihin ja tapahtumiin, osaan jopa ihan paikan päällä koronatilanteen sen salliessa!”

Milja Liinanotko, harjoittelija syksyllä 2020
Turun Yliopisto: Valtio-oppi

”Harjoittelujaksoni Eurooppa-toimistolla on ollut hyvin opettavainen ja antoi paljon enemmän kuin olisin osannut odottaa!

Pääsin tekemään todella monipuolisia tehtäviä. Sain seurata minkä asioiden parissa Turussa ja Varsinais-Suomessa tehdään töitä, kuten esimerkiksi hiilineutraalisuustavoitteiden ja kiertotalouden, ja millaisissa kansainvälisissä verkostoissa alueen kaupungit ovat mukana. Viikottain seurasin EU:n toimielinten toimintaa ja tein selvityksiä mm. komission uusista strategioista, jotka ovat relevantteja Varsinais-Suomelle. Sain myös arvokasta kokemusta viestinnästä uutisten kirjoittamisen ja kuukausittaisen uutiskirjeen toimittamisen kautta. Suurin painopiste oli kuitenkin EU:n uusi ohjelmakausi ja uudistuneet rahoitusohjelmat. Pääsin kirjoittamaan uusista rahoitusohjelmista opasta sekä mukaan järjestämään infowebinaareja varsinais-suomalaisille toimijoille. Kuukausittain kirjoitin myös EU-hankkeet tutuiksi -juttusarjaa, jonka kautta ymmärrykseni siitä, miten EU-hankkeita toteutetaan konkreettisesti, kasvoi.

Työ oli siis antoisaa ja kehitti työelämätaitojani valtavasti! Harjoittelun lisäksi, pääsin tutustumaan uusiin ihmisiin ja uuteen kaupunkiin, tosin rajoitetusti poikkeusolojen takia. Töitä tein kotona suurimman osan harjoittelustani, mutta se ei haittanut, sillä Saara ja Miia jaksoivat tsempata koko harjoittelun ajan. Iso kiitos heille!”

Kati Systä, harjoittelija keväällä 2020
Åbo Akademi: Kansainvälinen oikeus

"Harjoittelujaksoni antoi mielenkiintoisen aitiopaikan EU-politiikkaan ja siihen vaikuttamiseen. Mukaan tarttuikin paljon oppia asiakysymyksistä ja omasta tavasta työskennellä.

Harjoitteluni ajoittui covid19-pandemian aikaan ja tämä tekikin keväästä Brysselissä aika ainutlaatuisen. Nopea muutos etätyöskentelyyn olikin yllättävä, mutta sujui hyvin mukavan työyhteisön ja joustavuuden ansiosta. Kiitos Saaralle ja Miialle tästä! Työympäristö oli kannustava ja tunsin, että tukea sai, vaikka emme istuneetkaan samassa toimistossa.

Työssä pääsin kokeilemaan uutta viestinnän parissa sekä osallistumaan mielenkiintoisiin webinaareihin ja kokouksiin. Substanssikysymyksistä pinnalla olivat erityisesti edelleen käynnissä olleet MFF-neuvottelut, Green Deal ja digitalisaatioon liittyvät kysymykset.

Harjoittelu Brysselissä kannattaa ehdottomasti! Se on mahdollisuus oppia paljon uutta, oppia itsestään ja luoda yhteyksiä tulevaa varten. Harjoittelijoita Brysselissä on paljon, joten seuraa on myös helppo löytää."

Miro Ovaska, harjoittelija syksyllä 2019 
Turun yliopisto: Kansainvälinen liiketoiminta ja markkinointi

"Harjoittelujakso Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimistossa oli mieleenpainuva ja opettavainen kokemus EU-politiikan ytimessä, josta jäi paljon käteen niin uusien tietojen ja taitojen kuin kasvaneen kansainvälisen verkostonkin suhteen.

Harjoittelijan työtehtävät olivat monipuolisia ja niihin sisältyivät mm. avustaminen tapahtumajärjestelyissä, osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin ja konferensseihin sekä uutiskirjeen ja muun digitaalisen sisällön tuottaminen ja viestintä. Toimiston työilmapiiri oli viihtyisä ja joustava, ja työskentely Saaran ja Miian kanssa erittäin sujuvaa ja kannustavaa. Tunsin, että minuun luotettiin ja sain alusta alkaen sekä vastuuta että vapauden työn itsenäiseen organisointiin.

Mielenkiintoisten työtehtävien parissa esimerkiksi kommunikaatio-, viestintä- ja organisaatiotaitoni kehittyivät ja sain lisää arvokasta kokemusta kansainvälisessä työympäristössä toimimisesta. Harjoittelun kenties merkittävin anti oli kuitenkin EU-politiikan päivittäisen seuraamisen myötä kasvanut ymmärrys ja eritoten kiinnostus EU:n toimintaan ‒ kun joka aamu toimistolle kuljettaessa saman kadun päässä näkyvät Place du Luxembourg ja sen takana häämöttävä Euroopan parlamentti, koko EU konkretisoituu aivan uudella tavalla osaksi Brysselin arkea. Samalla oli hienoa omalta osaltani edistää kotiseutuni tunnettuutta tällä kansainvälisellä areenalla, sillä puolen vuoden aikana opin, että Varsinais-Suomesta löytyy paljon sellaista, mistä myös muut voisivat ottaa oppia!"

Roosa Veijola, harjoittelija keväällä 2019 
Turun yliopisto: Valtio-oppi

"Harjoittelu Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimistossa antoi minulle enemmän kuin osasin odottaa. Pienessä toimistossa sain vastuullisia ja monipuolisia työtehtäviä, joita olivat muun muassa uutiskirjeen tuottaminen, erilaisten selvitysten tekeminen sekä eri politiikan alojen, kuten koulutus-, ympäristö- sekä tutkimus- ja innovaatiopolitiikan seuraaminen. Lisäksi pääsin edustamaan Turun kaupunkia ja Varsinais-Suomen alueen toimijoita ensimmäistä kertaa järjestetyn ”Innovative small and medium-sized cities” -tapahtuman interaktiivisissa työpajoissa, mikä oli yksi harjoitteluni kohokohdista. Toinen erityisen mieluisa työtehtävä oli Euroopan parlamentin vaalien mahdollisiin äänestystuloksiin perehtyminen ja niistä kirjoittaminen.

Ajanjaksona kevät 2019 Brysselissä oli ainutlaatuinen. MFF-neuvottelut kehystivät työntekoamme erityisesti alkuvuodesta, ja toukokuun lopussa käytiin Euroopan parlamentin vaalit, minkä jälkeen alkoi uuden parlamentin järjestäytyminen ja EU:n huippuvirkojen nimitysprosessi. Tähän päälle vielä käänteet Brexitissä ja heinäkuussa alkanut Suomen EU-puheenjohtajakausi. Olen todella saanut elää EU-kuplassa juuri oikeaan aikaan. Paitsi töissä, myös vapaa-ajalla pääsin keskustelemaan odottamattomista käänteistä muiden Brysselissä olevien harjoittelijoiden sekä politiikasta kiinnostuneiden asuintovereideni kanssa.

EU-politiikan seuraaminen harjoitteluni aikana ei kuitenkaan rajoittunut vain korkean tason konferensseihin, vaan harjoitteluun sisältyi myös sopivasti konkretiaa. EU-hankkeet tutuiksi -juttusarjaa tehdessäni pääsin tutustumaan muun muassa siihen, millaisia konkreettisia toimia Itämeren sisäisen kuormituksen ja rehevöitymisen vähentämiseksi tehdään, ja kuinka kaukokartoitusdataa voidaan hyödyntää yritystoiminnassa. Ympäristötiedettä sivuaineena lukeneena minusta oli erittäin kiinnostavaa päästä perehtymään esimerkiksi hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi tehtäviin käytännön toimiin. Monissa konferensseissa myös huomasi, kuinka teknistä ympäristöpolitiikka lopulta on.

Kaiken mielenkiintoisen substanssityön ohella yksi harjoitteluni parhaista puolista oli ehdottomasti kannustava ja luottava työympäristö. Työskentely Saaran ja Miian kanssa oli innostavaa ja itseäni kehittävää. Olen tästä erittäin kiitollinen, sillä hyvä työilmapiiri ja toimiva työyhteisö eivät aina ole itsestäänselvyyksiä, minkä olen huomannut työskenneltyäni suhteellisen monessa eri työpaikassa viimeisten kymmenen vuoden aikana. Standardit työympäristön suhteen ovat nyt siis korkealla. 

Minulle harjoittelu ja kaupunki opettivat paljon sellaista, mikä on varmasti helpompi pukea sanoiksi vasta myöhemmin. Edeltäjääni Kaisa Vuorea lainatakseni uskon, että aikani Brysselissä oli hyvä sijoitus tulevaisuuteen. Kokonaiskuvani EU:n toiminnasta tarkentui, samoin kuin kuva alueellisen tason politiikan suhteesta kansainväliseen politiikkaan. Juuri eri politiikan tasoilla hyppeleminen on ollut avartavaa. Näiden viiden kuukauden aikana olen siis oppinut paljon. Koskaan en kuitenkaan sisäistänyt sitä, että Benelux-maassa sateenvarjoa tulee aina kantaa mukana, oli taivas kirkkaan sininen tai harmaa. Jotain opittavaa ensi kerrallekin siis!"

Kaisa Vuori, harjoittelija syksyllä 2018
Turun yliopisto: Kansatiede

"Paljasjalkaisena turkulaisena olin innoissani saadessani tietää, että pääsen harjoitteluun Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimistoon. Harjoitteluni myötä minulle avautui tuore näkökulma Varsinais-Suomeen, missä mm. sininen kasvu, kestävä kehitys sekä älykkäät kaupungit näyttelevät tärkeitä rooleja.

Uusiin aihepiireihin tutustumisen lisäksi sain Eurooppa-toimistossa aidon kokemuksen siitä, miten tärkeää on yhteen hiileen puhaltaminen ja kuinka hyvältä tuntuu, kun kova työ tuottaa tulosta. Järjestimme lokakuussa 2018 Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston 20-vuotisjuhlat, joka vei suurimman osan pienen toimiston voimavaroista. Juhlat toteutuivat juuri niin kuin toivoimme ja niiden järjestelyissä mukana olo oli minulle uskomattoman hieno kokemus.

On ollut ilo seurata vierestä Saaran ja Miian tietotaitoa, jonka perustana ovat intohimo ja tarkka silmä yksityiskohdille. En olisi voinut saada parempaa mentorointia liittyen niin EU:n päätöksentekoon, viestintään kuin sidosryhmätyöhön. Puoli vuotta Brysselissä oli paras sijoitus tulevaisuuteen, jonka olen tähän mennessä tehnyt."

Lue lisää Kaisan harjoittelusta täältä

Rita Heikkilä, harjoittelija keväällä 2017
Turun AMK: liiketalous

"Harjoittelu Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimistolla syvensi erityisesti kielitaitoani ja tietämystäni Euroopan unionista. Myös verkostoitumistaidot kehittyivät roimasti, ja parasta harjoittelussa olivatkin erilaiset tapahtumat ja yhteistyö muiden aluetoimistojen harjoittelijoiden kanssa. EU-politikan seuranta ja ajankohtaisten kuulumisten raportointi kehittivät myös kirjallisia viestintätaitojani."

 
Anna Vilkman, harjoittelija syksyllä 2016
Turun yliopisto: Ranskan kääntäminen

"Olen ollut useassa harjoittelussa Brysselissä, ja niitä jokaista on yhdistänyt EU:n vilkkaan pääkaupungin humu, mahtava harjoittelijaporukka ja ikimuistoiset kokemukset. Harjoittelu Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimistolla ei ollut tässä suhteessa poikkeus, minkä lisäksi toisen kotikaupungin asioiden eteen työskentely toi oman, ainutlaatuisen sävytyksensä elämään Brysselissä. Työskentely toimistolla oli mielenkiintoista ja haastavaa: pääsin muun muassa toteuttamaan toimiston uutiskirjeen uudistusta ja raportoimaan mitä erilaisimmista seminaareista ja seuraamaan EU:n toimielinten toimintaa lähietäisyydeltä. Työtä sai tehdä itsenäisesti, mikä kasvatti osaamistani ja luottoa omaan tekemiseen.Bryssel on ehdoton suosikkikaupunkini, ja suosittelen harjoittelua lämpimästi kaikille kansainvälisesti suuntautuneille ja EU-asioista kiinnostuneille opiskelijoille. Sain yhdistää monikielisen viestinnän taidot ja EU-osaamiseni parhaalla mahdollisella tavalla ja pääsin seuraamaan aitiopaikalta EU-politiikkaa ja sen vaikutuksia Suomeen. Harjoittelu oli sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti tärkeä osa yliopistoaikaani, enkä vaihtaisi siitä pois hetkeäkään."

 
Sonja Gustafson, harjoittelija keväällä 2016
Turun AMK: energia- ja ympäristötekniikka

"Harjoittelujakso Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimistossa Brysselissä on kansainvälinen ja kasvattava kokemus. EU:n sydämessä sijaitsevassa Brysselissä pääsee tutustumaan eri toimielinten toimintaan ja tekemään monipuolista yhteistyötä niin paikallisten kuin kotimaisten organisaatioiden kanssa."