EU-hankkeet tutuiksi

Haluatko oman EU-hankkeesi osaksi juttusarjaa?

Käy vastaamassa Eurooppa-toimiston hankekyselyyn täältä. Kyselyyn voit kirjoittaa perustiedot hankkeestanne, sekä jättää yhteystietosi. Voit myös lähettää meille sähköpostia osoitteeseen european.office@turku.fi

Eurooppa-toimiston EU-hankkeet tutuiksi -sarjassa tutustutaan erilaisiin EU-rahoitteisiin varsinaissuomalaisiin hankkeisiin. Juttusarjaa on julkaistu vuodesta 2017 lähtien. Löydät kaikki tähän mennessä julkaistut jutut alta.

EU-hankkeet tutuiksi

24.11.2020 15.27
EU-hankkeet tutuiksi -juttusarjassa on vuorossa OIL SPILL -hanke, jossa ovat Varsinais-Suomesta mukana Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos. Muita suomalaistoimijoita ovat Suomen Punainen Risti, Neste ja SYKE. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa öljyntorjuntaa Itämeren alueella kehittämällä viranomais- ja vapaaehtoistoiminnan yhteistyötä, menettelytapoja ja taitoja. Hanke on saanut n. 2,05 miljoonan euron rahoituksen EU:n Interreg Baltic Sea Region- ohjelmasta.
26.10.2020 14.40
EU-hankkeet tutuiksi -juttusarjassa tutustutaan Interreg Europe -rahoitteiseen REDUCES-hankkeeseen, jota koordinoi Turun ammattikorkeakoulu. Hanke keskittyy kiertotalouden edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on parantaa alueellisia käytäntöjä ja toimintamalleja, jotta alueet voisivat omaksua kestävämpiä kiertotalouden liiketoimintamalleja ja pienentää taloudellisen kasvun ympäristövaikutuksia.
29.9.2020 13.41
Eurooppa-toimiston EU-hankkeet tutuiksi -juttusarjassa esitellään EU-rahoitteisia hankkeita, joissa on mukana varsinaissuomalaisia partnereita. Tällä kertaa tutustutaan Archipelago Access-hankkeeseen, jonka tavoitteena on edistää Turun ja Tukholman välistä saaristomatkailua kestävällä tavalla ja luoda saaristosta saavutettavampi matkakohde. Hanke on saanut 1,46 miljoonan euron rahoituksen Interreg Central Baltic -ohjelmasta.
29.6.2020 11.39
EU-hankkeet tutuiksi juttusarjassa tutustutaan Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettuun EcoStack -tutkimushankkeeseen, jossa Varsinais-Suomen alueelta mukana on Turun yliopisto. Hankkeessa tutkitaan sitä, miten erilaisia ekosysteemipalveluita hyödyntämällä voidaan parantaa viljelykasvien satoisuutta ja vähentää riippuvuutta kemiallisesta kasviensuojelusta.
27.4.2020 11.29
Laitilan keskustaan asennettiin EU-rahoituksella uusi maksuton WiFi-yhteys. Aikaa työn aloittamisesta toimivaan verkkoyhteyteen kului noin puoli vuotta. Rahoitus saatiin WiFi4EU-aloitteesta, joka on osa Verkkojen Eurooppa -rahoitusinstrumenttia. Aloitteen nykyisen rahoituskauden viimeinen hakukierros käynnistyy vielä tämän vuoden aikana.
26.3.2020 16.35
Maaliskuun EU-hankkeet tutuiksi -juttumme aiheena on älykkään liikkuvuuden ja automatisoidun ajamisen teemoihin kytkeytyvä Prystine-hanke. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa kaupunkialueen havainnointiin tarkoitettu vikaantuessa toimintakykyinen FUSION-järjestelmä, joka mahdollistaa turvallisen automaattiajamisen kaupunki- ja maaseudulla. Turun yliopisto on mukana lähes 60 partnerin kansainvälisessä konsortiossa. Prystinen Horisontti2020 -ohjelmasta saadusta 14,4 miljoonan euron rahoituksesta Turun yliopiston osuus on 151 000 euroa.
25.2.2020 15.11
EU-hankkeet tutuiksi -juttusarjassa tutustutaan Rannikko-LIFE -hankkeeseen, jossa Varsinais-Suomen alueelta mukana ovat Turun kaupunki, Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus. Hankkeen keskeinen tavoite on Rannikon Natura2000 -luonnonsuojelualueiden suojelutason ja luontoarvojen parantaminen. Turussa hoidetaan esimerkiksi Ruissalon jalopuumetsiä, parannetaan erakkoetanan elinoloja sekä torjutaan vieraslajeja. EU:n Life-ohjelman 5,2 miljoonan euron rahoitus mahdollistaa entistä tehokkaammat, laajemman mittakaavan hoitotoimet.
3.2.2020 10.55
EU-hankkeet tutuiksi -juttusarjan tammikuun numerossa perehdymme HEAT -hankkeeseen, jossa ovat Turun seudulta mukana Turun kaupunki, Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia sekä Turun ammattikorkeakoulu. Hankkeen tavoitteena on osallistaa eri kuntasektoreita ja kaupunkilaisia kaupunkisuunniteluun erityisesti kävely- ja pyöräilyolosuhteiden kehittämisen näkökulmasta. Hanke on saanut 646 644 euron rahoituksen EU:n Interreg Central Baltic -ohjelmasta, josta varsinaissuomaisten partnerien yhteenlaskettu osuus on noin 271 400 euroa.
27.11.2019 17.11
Eurooppa-toimiston EU-hankkeet tutuiksi -juttusarjassa esitellään EU-rahoitteisia hankkeita, joissa on mukana varsinaissuomalaisia partnereita. Marraskuun numerossa tutustutaan BSR Water -hankkeeseen, joka pyrkii parantamaan Itämeren alueen vesitalouden toimijoiden tietotaidon ja teknisten ratkaisujen saatavuutta sekä edistämään rajat ylittävää yhteistyötä. Hanke on saanut 1,1 miljoonan euron rahoituksen EU:n Interreg Itämeren alueen ohjelmasta 2014-2020.
27.9.2019 14.38
Kesätauolta palaava Eurooppa-toimiston EU-hankkeet tutuiksi -juttusarja esittelee syyskuun numerossa Re-Define -tutkimushankkeen, jossa yhtenä kansainvälisen tutkimusryhmän partnereista toimii Turun yliopiston hoitotieteen laitos. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden mielenterveyden tukemiseen keskittyvälle hankkeelle on myönnetty Horisontti2020-rahoitusta yhteensä 2,9 miljoonaa euroa, josta Turkuun saadun rahoituksen osuus on noin 0,2 miljoonaa euroa.

Sivut

Tilaa syöte