EU-rahoitus

Rahoitusohjelmat ovat tärkeitä EU-politiikan toimeenpanon välineitä, joilla toteutetaan EU:n strategioissa määriteltyjä tavoitteita. Niillä jokaisella on omat osallistumissääntönsä ja vaatimuksensa.

Rahoitusohjelmat voidaan luokitella kolmeen pääkategoriaan:

 • rakenne- ja investointirahastot (tukia myöntävät alueet);
 • sisä- ja ulkorajaohjelmat (tukia myöntävät alueet, Euroopan komissio ja ylikansalliset sihteeristöt);
 • erillisrahastot (tuet myöntää Euroopan komissio).

Kysy lisää rahoituksesta Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimistosta! Rahoitussivuja päivitetään uuden rahoituskauden ohjelmien tietojen tarkentuessa. 

EU:n erillisohjelmat 2021-2027

Alueiden kautta (liitot, ELY:t) myönnettävät

Osin alueiden, osin komission ja osin ylikansallisten sihteeristöjen kautta myönnettävät

Investointirahoitus
Tutkimus, kehitys ja innovaatiot
Liikenne, infrastruktuurit ja digitalisaatio
Ympäristö ja ilmasto
Koulutus, nuoriso ja liikunta
Kulttuuri ja luovat alat 
Kansalaistoiminta, perusoikeudet ja arvot

Terveys

Yritykset ja kilpailukyky
 • Sisämarkkinaohjelma (sis. ent. COSME)
Aluekehitys 
 • Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

 • Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

 • Euroopan meri- ja kalastusrahasto (EMKR)

 • Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

 • LEADER

 

Euroopan alueellinen yhteistyö
Eurooppalainen kaupunkialoite
 • Urban Innovative Actions
 • URBACT
 • InvestEU
 • Euroopan investointipankin rahoitus

Asiasanat: