EU-rahoitus

Rahoitusohjelmat ovat tärkeitä EU-politiikan toimeenpanon välineitä, joilla toteutetaan EU:n strategioissa määriteltyjä tavoitteita. Niillä jokaisella on omat osallistumissääntönsä ja vaatimuksensa.

Rahoitusohjelmat voidaan luokitella kolmeen pääkategoriaan:

 • rakenne- ja investointirahastot (tukia myöntävät alueet);
 • sisä- ja ulkorajaohjelmat (tukia myöntävät alueet, komissio ja ylikansalliset sihteeristöt);
 • erillisrahastot (tuet myöntää komissio).

Lisäksi rahoitushakuja tarjoavat esimerkiksi yhteiset ohjelma-aloitteet (JPIs) sekä EU:n kaupunkipoliittinen rahasto Urban Innovative Actions.

Investointirahoitusta tarjoaa Euroopan investointipankki (EIP), joka keskittyy lähinnä suuriin yli 25 miljoonan euron lainoihin, lainoihin yksittäisiin hankkeisiin ja suurempiin puitelainoihin. EIP hallinnoi esimerkiksi seuraavia rahastoja ja palveluita:

 • Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) - keskittyy erityisesti infrastruktuuriin ja uudistaviin teollisiin investointeihin
 • Euroopan investointihankeportaali - vähintään miljoonan euron suuruisten hankkeiden toteuttajien ja investoijien kohtaamispaikka
 • URBIS - kaupunkikehitysinvestointien neuvonta-alusta
 • ELENA - tukea pienempien energiatehokkuus-, uusiutuvan energian ja kestävien liikenneinvestointien kokoamiseen laajemmaksi investointipaketiksi

Kysy lisää rahoituksesta Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimistosta!

Huom! Päivitämme sivun uuden ohjelmakauden alkaessa. 

EU:n erillisohjelmat 2014-2020 teemoittain:

Alueiden kautta (liitot, ELY:t) myönnettävät:

Osin alueiden, osin komission ja osin ylikansallisten sihteeristöjen kautta myönnettävät:

Investointirahoitus
 • Horisontti 2020
 • COST
 • LIFE
 • CEF
 • COSME
 • Horisontti 2020 pk-instrumentti
 • Eurostars 2
 • Fast Track to Innovation
 • ERASMUS+
 • Luova Eurooppa
 • Kansalaisten Eurooppa
 • EaSI
 • Kolmas terveydenalan toimintaohjelma

Aluekehitys

 

Euroopan alueellinen yhteistyö

EU:n kaupunkipoliittinen rahasto

Euroopan investointipankki (EIP)

 
Yhteiset ohjelma-aloitteet:
Asiasanat: