Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Horisontti 2020 -ohjelman haut:

Lue lisää Horisontti 2020 -hauista
Vuosien 2018-2020 työohjelmat

Lue lisää Horizon Prizes -kilpailuista
Lue lisää EIC Horizon Prizes -kilpailuista

COST-ohjelman haut:

COST Action proposal call
Seuraava COST Action proposal -ehdotuspyyntöjen palautuspäivä on 29.10.2021.

Tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioon keskittyviä rahoitusohjelmia ovat Horisontti 2020 sekä COST.

HORISONTTI 2020

Horisontti 2020 on innovaatiounionin rahoitusväline, joka kokoaa yhteen tutkimukseen ja innovaatioon suunnattuja rahoitusohjelmia. Innovaatiounioni on EU:n kasvustrategia Eurooppa 2020 lippulaivahanke.

Horisontti keskittyy kolmeen päätavoitteeseen: huipputason tieteeseen, kilpailukykyiseen teollisuuteen ja parempaan yhteiskuntaan. Tavoitteita rahoitetaan alaohjelmien ja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutille omistetun rahoituksen kautta. Horisontti 2020 -ohjelman ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa EU:n asemaa maailmanjohtajana tieteessä, jotta Eurooppa olisi houkuttelevampi kohde tutkimukseen ja innovaatioon sijoittaville tahoille. Lisäksi puiteohjelman kautta halutaan tuoda markkinoille erinomaisia tutkimustuloksia, joista kansalaiset voivat hyötyä suoraan: edullinen sairaanhoito, suojaa tietoverkkorikollisuutta vastaan ja siirtyminen vähemmän resursseja kuluttavaan vähähiiliseen talouteen.

Horisontti 2020 koostuu kolmesta alaohjelmasta:

 • huipputason tiede (Excellent Science)
 • teollisuuden johtoasema (Industrial Leadership)
 • yhteiskunnalliset haasteet (Societal Challenges)

Ohjelmapakettiin kuuluvat lisäksi

 • huippuosaamisen levittäminen
 • tiedetteä yhteiskunnan kanssa ja yhteiskunnan hyväksi (Science with and for Society)
 • Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)
 • ydinenergia-alan Euratom-ohjelma sekä 
 • suora rahoitus komission yhteisen tutkimuskeskuksen JRC:n toiminnalle.

Vuosien 2018-2020 painopisteet:

Euroopan komissio toteuttaa alaohjelmat ja tekee vuosittaiset työohjelmat. Työohjelmat sisältävät yksityiskohtaisen kuvauksen rahoitettavasta hankkeesta, laskelman jokaisen hankkeen osioon sijoitetuista rahoista sekä suuntaa antavan aikataulun hankkeen toteutuksesta. Vuosien 2018-2020 työohjelman budjetti on 30 miljardia euroa ja sillä tuetaan poikkileikkaavia aloitteita, joiden erityisiä painopisteitä ovat:

 • vähähiilinen ja ilmastonmuutoksen kestävä tulevaisuus
 • kiertotalous
 • Euroopan teollisuuden ja palvelujen digitointi ja muuntaminen
 • turvallisuusunioni
 • muuttoliike

Tukikelpoisia hakijoita ovat muun muassa:

 • yliopistot ja tutkimuskeskukset
 • pienet ja keskisuuret yritykset sekä niiden muodostamat ryhmät
 • yksittäiset tutkijat
 • alueelliset ja paikalliset viranomaiset
 • organisaatot
 • kansalaisjärjestöt

Lue lisää Horisontti 2020 -ohjelmasta suomeksi Business Finlandin sivuilta.

COST

COST on eurooppalaisten tutkijoiden ja insinöörien yhteistyötä tukeva EU:n ohjelma, joka pyrkii:

 • kehittämään valmiuksia yhdistämällä korkealaatuisia eurooppalaisia ja kansainvälisiä tiedeyhteisöjä,
 • tarjoamaan verkostoitumismahdollisuuksia nuoremmille tutkijoille (Early Stage Researchers, ESR) ja
 • lisäämään tutkimuksen vaikutusta poliitikkoihin, sääntelyelimiin, kansallisiin päättäjiin sekä yksityisen sektorin toimijoihin.

COST on tärkeä väline Euroopan tutkimusalueen rakentamisessa, onnistuneiden innovaatiostrategioiden kehittelyssä ja maailmanlaajuisessa yhteistyössä.

Tutkijat voivat osallistua COST Action tiede- ja teknologiaverkostoihin:

a) tekemällä uuden COST Action -ehdotuksen
b) liittymällä olemassa olevaan COST Actioniin
c) tulemalla COST ulkopuoliseksi asiantuntijaksi.

COST Actions ovat kansallisesti rahoitettujen tutkimusprojektien ympärille keskittyneitä verkostoja, jotka liittyvät ainakin seitsemän COST-maan intressialueisiin. Rahoitustuki on noin 130 000 euroa vuodessa neljän vuoden aikana.