EU:n ohjelmakausi 2021-2027

Päivitämme näille sivuille tietoa EU:n tulevan rahoituskehyksen (2021-2027) valmistelusta.

Komissio julkaisi esityksensä tulevasta rahoituskehyksestä toukokuussa 2018. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat muodostaneet omat näkemyksensä suurimmasta osasta tulevan budjettikauden rahoitusohjelmista. Instituutioiden väliset kolmikantaneuvottelut, ns. trilogit on saatu suuresta osasta ohjelmia jo päätökseen.

Budjettineuvottelut seuraavien vuosien EU-budjetista ovat kuitenkin vielä kesken. Myöskin Brexitiin liittyvät kysymykset ovat monilta osin avoinna. 

Uuden rahoitusohjelmakauden on tarkoitus käynnistyä 1.1.2021.

Tässä yhteenvedossa käytetään pääasiallisesti ns. käypiä hintoja eli vuoden 2027 hintoja, jossa on otettu huomioon inflaatio. Komission oletuksena on 2 % vuotuinen inflaatio. Komission ehdottaman budjetin kokonaissumma vastaa 1,11% EU:n koko BKTL:sta.

Jos haluat lisätietoja ohjelmista, ota yhteyttä Eurooppa-toimistoon.