Painopisteet

Varsinais-Suomen vahva meriklusteri, Turun kansainvälisestikin kunnianhimoinen hiilineutraalisuustavoite, alueella tehtävä ilmasto- ja kiertotaloustyö sekä Turun älykaupunkihankkeet ovat teemoja, joissa meillä on erityistä osaamista. Eurooppa-toimiston toiminta perustuukin alueen vahvuuksille sekä Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen maakunnan strategioihin ja kärkihankkeisiin sekä ajankohtaisiin EU-politiikan teemoihin.

Painopistealamme ovat "Blue", "Green" ja "Smart" eli

Lisäksi seuraamme

 • alue- ja kaupunkipolitiikkaa
 • tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa
 • liikennepolitiikkaa erityisesti tunnin junan näkökulmasta

tunnin_juna.jpg

Turun ja Helsingin välinen nopea junayhteys eli tunnin juna on merkittävä liikennehanke niin kotimaan kuin Euroopan mittakaavassa. Tunnin juna on olennainen osa Välimereltä Skandinaviaan ulottuvaa eurooppalaista liikenneverkkoa. Tämä eurooppalainen TEN-T-status mahdollistaa EU-rahoituksen hakemisen yhteysvälille, ja tunnin junan suunnitteluun on jo myönnetty yhteensä 48,5 miljoonaa euroa EU:n CEF-rahoitusta. Tunnin juna on ennen kaikkea ilmastoteko, joka edesauttaa henkilöliikenteen siirtymistä pyöriltä raiteille. Valmistuessaan tunnin juna loisi yhtenäisen 1,5 miljoonan ihmisen työssäkäyntialueen.

Lue lisää alueemme keskeisistä prioriteeteista:

Turun kaupungin kärkihankkeet

 • Kulttuurin kärkihanke
 • Osaamisen kärkihanke
 • Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanke (Yhteisöllinen Turku)

Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen kärjet

 • Sininen talous ja uudistuva teollisuus
 • Innovatiiviset ruokaketjut
 • Lääke- ja terveysteknologia

Turku Business Region -kärkialat

 • MaritimeTurku (meriteollisuus)
 • TechTurku (valmistava- ja teknologiateollisuus)
 • HealthTurku (terveys ja hyvinvointi)
 • CleanTurku (bio- ja kiertotalous sekä Cleantech)
 • ExperienceTurku (elokuvat, peliteollisuus, matkailu)

Alueemme keskeiset yhteistyöhankkeet:

 • Terveyskampus Turku on lääketieteen, sosiaali- ja terveysalan ja teknologian moniammatillinen osaamiskeskittymä, joka tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia tutkimustoiminnalle, innovaatioille ja yritysyhteistyölle.
 • Teknologiakampus Turku edistää alueen korkeakoulujen tekniikan koulutusta ja tutkimusta sekä yhdistää korkeakoulujen voimavarat tukemaan alueen yritysten tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa.
Asiasanat: