Blue

Varsinais-Suomi on meriteollisuuden merkittävin keskittymä Suomessa. Kestävä sininen kasvu on avainasemassa, kun pyritään suojelemaan haavoittuvaa Itämerta ja säilyttämään Saaristomeren ainutlaatuinen biologinen monimuotoisuus. Turku haluaa edistää yhteistyötä Itämeren alueella ja on aktiivinen jäsen monissa Itämereen liittyvissä organisaatioissa.

Meriteollisuus ja Turku

Laivanrakennuksen perinteet Turussa ulottuvat 1700-luvulle. Nykyään Varsinais-Suomi on merkittävin meriteollisuuden keskittymä Suomessa, ja lähes joka kolmas alan yritys sijaitsee Turun talousalueella. Sininen kasvu onkin yksi Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen strategian (S3) prioriteeteista ja MaritimeTurku yksi tärkeimmistä teollisuusklustereista.

Suomen suurin telakka Meyer Turku on Varsinais-Suomen meriteollisuuden veturiyritys, jossa suunnitellaan ja rakennetaan maailman suurimpia ja ympäristöystävällisimpiä risteilyaluksia. Vahvan laivanrakennusteollisuuden rinnalla Turusta on kehittynyt autonomisten alusten sekä älykkään merilogistiikan ja satamatoiminnan (esim. Awake.AI) globaalin kehityksen keskus. Ympäristöystävällisyys, ekotehokkuus ja digitalisaatio ovat keskeisessä asemassa Turun meriklusterin kehittämisessä.

MaritimeTurku lukuina (Lounais-Suomi)

  • meriklusterin liikevaihto 3,3 mrd euroa
  • työllistää n. 8 000 henkilöä
  • 400 alan verkostoyritystä, 20 suunnittelutoimistoa, 15 varustamoa ja 5 telakkaa
  • 27 % koko Suomen meriteollisuuden työpaikoista Lounais-Suomessa
  • neljä alalle kouluttavaa korkeakoulua ja yliopistoa
  • useita koulutus-, konsultointi- ja tutkimusorganisaatioita

Mereen liittyvä tutkimus- ja innovaatio-osaaminen

Merellinen koulutus- ja tutkimusosaaminen on Turussa huipputasolla. TechCampus Turku edistää teknologista koulutusta ja tutkimusta Turun neljässä korkeakoulussa. Lisätietoja merentutkimuksesta löytyy Turun yliopiston merentutkimuksen ja Åbo Akademin Itämeritutkimuksen sivuilta.

Tulevaisuuden globaalien markkinoiden haasteet edellyttävät jatkuvaa uudistumista ja uusia innovaatioita. Maritime Accelerator on esimerkki innovaatioalustasta, joka kokoaa yhteen suurimpia merialan toimijoita ja startup-yrityksiä. Tavoitteena on luoda innovaatioekosysteemi, joka luo uutta liiketoimintaa ja nopeuttaa teollisuuden kehitystä.

Turun alue toimii Itämeren hyväksi

Saaristomeri houkuttelee matkailijoita ympäri vuoden, ja sen satamien kautta kulkee vuosittain lähes 5 miljoonaa matkustajaa. Samanaikaisesti Itämeri on yksi haavoittuvimmista ja saastuneimmista meristä. Rehevöitymisellä ja meriliikenteen päästöillä on ollut dramaattinen vaikutus meriluontoon etenkin Saaristomerellä. Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite, jonka tavoitteena on vähentää kaupunkien tuottamaa kuormitusta rannikkovesille.

Itämeren alueen yhteistyö on tärkeää koko alueelle. Turku on aktiivinen jäsen Union of the Baltic Cities (UBC) -verkostossa ja isännöi sen ympäristökomissiota. Varsinais-Suomen liitto on puolestaan CPMR-järjestön Itämerikomission jäsen. Turussa sijaitseva Centrum Balticum on Itämeren alueen kysymyksiä laajasti käsittelevä ajatushautomo. Kaikki kolme organisaatiota liittyvät läheisesti EU:n Itämeren alueen strategian tavoitteisiin ja tukevat niitä.

 

Asiasanat: