Green

Turun tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä ja siitä eteenpäin ilmastopositiivinen. Varsinais-Suomesta löytyy vahvaa osaamista kiertotalouden alalta, kestävistä elintarviketeollisuuden innovaatioista ja cleantech-ratkaisuista.

Ilmastotoimien edelläkävijä

Turun tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä – samana vuonna, jona kaupunki täyttää 800 vuotta. Vaikka tavoite on kunnianhimoinen, päästöjä saadaan vähennettyä yhteistyöllä sekä investoimalla systemaattisesti uusiutuvaan energiaan, älykkääseen rakentamiseen, julkisen liikenteen parantamiseen, sähköiseen liikkuvuuteen ja kestävään kaupunkirakenteeseen. Turku raportoi päästöistään YK:n vaatimusten mukaisesti CDP-järjestelmän kautta sekä EU:n kestävän energia- ja ilmastotoimintasuunnitelman (SECAP) vaatimusten mukaisesti.

Ilmastotoimien lisäksi Turun tavoitteena on toimeenpanna YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet. Turku oli ensimmäisten kaupunkien joukossa toteuttamassa YK:n tavoitteiden kaupunkitasoisen arvioinnin (ns. voluntary local review) vuonna 2020. Kaupunki on myös aktiivinen kansainvälisessä yhteistyössä ja sitoutunut useisiin ilmastotoimintaverkostoihin ja -aloitteisiin.

Varsinais-Suomen maakunnassa on seitsemän HINKU-verkoston kuntaa (Laitila, Loimaa, Masku, Mynämäki, Paimio, Turku ja Uusikaupunki), jotka ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Yhdessä kuntien ja sidosryhmien kanssa Varsinais-Suomi kehittää alueellista ilmastosuunnitelmaa, jonka päätavoitteena on olla resurssiviisas ja hiilineutraali alue vuoteen 2030 mennessä.

Kiertotalousosaaminen

Kaupungeilla ja alueilla on keskeinen rooli kiertotalouden mahdollistajana ja hyvän toimintaympäristön luomisessa uusien ratkaisujen kehittämiseksi. Varsinais-Suomi laati ensimmäisenä Suomen maakuntana vuonna 2016 kiertotalouden tiekartan, joka kokoaa yhteen alueen osaamisen, vahvuudet ja tarpeet tulevaisuuden kiertotalousyhteiskunnan näkökulmasta. Turun kaupunki valmistelee parhaillaan Circular Turku -resurssiviisauden tiekarttaa vauhdittamaan seudun siirtymää kohti kiertotaloutta. Tavoitteena on resurssitehokas tulevaisuus, jonka periaatteina ovat päästöttömyys, jätteettömyys sekä luonnonvarojen kestävä käyttö vuoteen 2040 mennessä. Varsinais-Suomessa on huippuluokan akateemista tutkimusta ja huomattava määrä startup- ja kasvuyrityksiä, jotka tuottavat uusia ratkaisuja bio-, cleantech- ja kiertotalouteen.

Innovatiiviset ruokaketjut

Varsinais-Suomi on Suomen tärkein elintarviketuotannon alue (”Suomen vilja-aitta”) sekä kestävän elintarviketeollisuuden edelläkävijä. Innovatiiviset ruokaketjut on yksi Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen painopisteistä. Alueella on aktiivista yhteistyötä liike-elämän, korkeakoulujen ja julkisen sektorin välillä. Monitieteisen, teknologisia ratkaisuja hyödyntävän tutkimus- ja kehityslaboratorio Flavorian ja Food Tech Platform Finland -verkoston tavoitteena on luoda tieteeseen perustuvia ruokaan liittyviä innovaatioita.

 

Asiasanat: