Smart

 Turku ja Varsinais-Suomi ovat edelläkävijöitä digitalisaation ja sen tuottaman datan käytössä. Smart and Wise Turku -kärkihankkeen avulla pyritään vastaamaan mm. kaupungistumisen, väestön ikääntymisen sekä ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Varsinais-Suomessa on vahva ICT-klusteri, ja alue on Suomen merkittävin terveysteknologian ja biotieteiden keskus.

Smart and Wise

Smart and Wise Turku on kaupungin kärkihanke, jossa yhdistyvät strateginen tavoite seudullisesta hiilineutraaliudesta vuonna 2029 ja Smart City -konsepti.

Keskeisenä mahdollistajana toimii digitalisaatio ja sen synnyttämä data. Digitalisaatio mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattomien palvelujen tuottamisen ja kaupungin oman toiminnan tuottavuuden parantamisen (Smart City). Luomalla kaupunkilaisille ja yrityksille edellytykset hyödyntää dataa kaupunki mahdollistaa hyvinvointia tukevan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävän kasvun (Wise City).

Smart and Wise Turku -painopistealueet ovat:

 • hiilineutraalisuus ja resurssiviisaus
 • asiakkuuksien ja palveluiden hallinta
 • syrjäytymisen ehkäiseminen
 • turvallisuus
 • liikenne ja liikkuvuus
 • kaupunkisuunnittelu.

Tekemällä yhteistyötä yliopistojen, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa, Turku luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Nopeasti etenevän teknologisen kehityksen ohella tavoitteena on toteuttaa toimintamalleja, jotka kannustavat kaikkia väestöryhmiä osallistumaan yhteiskunnan palveluiden kehittämiseen.

Avoin data

Turku ja Varsinais-Suomi pyrkivät olemaan edelläkävijöitä tietopohjaisen liiketoiminnan kehittämisessä. Edistääkseen avoimen datan saatavuutta Turku tekee yhteistyötä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten (Open and Agile Smart Cities) -verkostojen kanssa. Varsinais-Suomen alueellisen avoimen datan alusta Lounaistieto pitää yllä tilastoanalyysipalvelua, karttapalvelua sekä avoimen datan portaalia.

T&I- ja yritysekosysteemi

Varsinais-Suomi tukee myös T&I-yhteisön, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyötä. Alueella on merkittävä ICT-klusteri, jossa yhdistyy tekoäly, robotiikka ja automatisaatio-osaaminen.

Turun seutu on myös Suomen vahvin lääketeollisuuden, terveysteknologian ja biotieteiden osaamiskeskittymä ja liiketoiminnan edelläkävijä. Auria Biopankki on Suomen ensimmäinen sairaalabiopankki, ja Turun PET-keskus on yksi Euroopan suurimpia ja maailman tunnetuimpia kuvantamisen huippuosaamisyksiköitä.

HealthTurku lukuina:

 • työllistävä vaikutus noin 5 700 teollista työpaikkaa
 • yli 1 000 tutkijaa yli sadassa tutkimusryhmässä
 • Suomen lääkeviennistä yli 2/3 osaa tulee Turun alueen yrityksistä
 • alan koulutusta 5 korkeakoulussa, joista valmistuu vuosittain n. 1 000 opiskelijaa
 • life science työllistää 20 % Varsinais-Suomen teollisesta työvoimasta
 • alan teollisuus muodostaa Varsinais-Suomen koko teollisuuden liikevaihdosta noin 20 %
 • Varsinais-Suomessa on yli 100 yritystä life science -liiketoiminta-alueella
Asiasanat: