Kansalaisyhteistyö ja ystävyyskuntatoiminta

Kansalaisten Eurooppa

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmalla edistetään aktiivista eurooppalaista kansalaisuutta. Pääasiallisena tavoitteena on lähentää kansalaisia ja Euroopan unionia erilaisten rahoitusvälineiden avulla.

Tarkoituksena on myös rohkaista eri maiden kansalaisten ja organisaatioiden välistä yhteistyötä sekä myötävaikuttaa eurooppalaisen yhteenkuuluvuuden tunteen kehittymiseen ja siten edistää Euroopan yhdentymistä.

Ohjelma jakautuu kahteen lohkoon ja horisontaaliseen toimeen:

  • Lohko 1 - Eurooppalainen muistiperintö: tietoisuuden lisääminen muistiperintöön, yhteiseen historiaan ja yhteisiin arvoihin liittyen. Tietoisuuden lisääminen unionin päämäärästä myös keskeistä.
  • Lohko 2 - Demokraattinen osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen: kansalaisten aktiivisuus demokraattisessa toiminnassa ja kansalaisvaikuttamisessa unionin tasolla. Tuettuja toimia ovat kansalaisyhteiskuntahankkeet, town-twinning sekä kuntien verkostot. 
  • Horisontaalinen toimi: pitää sisällään tulosten hyödyntämisen niin analysoinnin levittämisen kuin käyttämisen kannalta.

Tukikelpoiset hakijat:

Ohjelmaan voivat osallistua esimerkiksi Euroopan tutkimusinstituutiot, paikalliset viranomaiset, voittoa tavoittelemattomat kansalaisryhmät ja muut kansalaisjärjestöt. Yksittäiset henkilöt eivät voi hakea rahoitusta.