Koulutus, nuoriso ja liikunta

ERASMUS+

Erasmus+ -ohjelma on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma vuosille 2014–2020. Sen tavoitteena on parantaa osaamista ja työllistyvyyttä sekä uudistaa koulutusta ja nuorisotyötä. Erasmus+ -ohjelman toimeenpanosta Suomessa vastaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO.

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan pääasiallisesti kolmenlaisia toimia:

  • Henkilöiden liikkuvuus: oppimiseen liittyvää liikkuvuutta niin opiskelijoiden ja nuorten kuin opetushenkilöstönkin osalta
  • Yhteistyöhankkeet: yhteistyöhankkeita oppilaitosten ja nuorisojärjestöjen, yritysten, paikallis- ja alueviranomaisten sekä kansalaisjärjestöjen välillä
  • Politiikan uudistamisen tuki: poliittisten uudistusten tukeminen EU:n jäsenmaissa ja yhteistyön toteuttaminen yhteisön ulkopuolisissa maissa

Jean Monnet - sekä Urheiluohjelma ovat kaksi erillistä ohjelmaa Erasmus+:n sisällä. Jean Monnet'n tarkoituksena on edistää maailmanlaajuisesti Euroopan yhdentymiseen liittyvää opetusta ja tutkimusta erikoistuneiden tutkijoiden, oppilaiden ja kansalaisten piirissä.  

Erasmus+ -ohjelman budjetti kaudelle 2014-2020 on 14,7 miljardia euroa. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia yli neljälle miljoonalle eurooppalaiselle opiskella, harjoitella, saada kokemusta ja tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla.  

Tukea voivat hakea muun muassa opiskelijat, harjoittelijat, oppilaat, aikuisopiskelijat, nuoret, vapaaehtoiset, professorit, opettajat, valmentajat, nuorisotyöntekijät sekä koulutus- ja nuorisoalan ammattilaiset. Ohjelmaan voi osallistua organisaatioiden, instituutioiden tai ryhmien kautta, jotka järjestävät ohjelman painopisteisiin liittyviä aktiviteetteja.