Kulttuuri ja luovat alat

Luova Eurooppa -ohjelman haut:

Tutustu Luova Eurooppa -ohjelman avoimiin hakuihin täällä.

Luova Eurooppa

Luova Eurooppa -ohjelmalla tuetaan eurooppalaista elokuvaa, kulttuurialaa ja luovia toimialoja, jotta ne voivat osaltaan myötävaikuttaa talouskasvuun ja työpaikkojen syntymiseen. Luova Eurooppa yhdistää aiemmat Kulttuuri-, Media- ja Media Mundus -ohjelmat.

Luovan Euroopan avulla halutaan tukea kymmeniä tuhansia taiteilijoita sekä kulttuurialan ammattilaisia ja organisaatioita esittävien taiteiden, kuvataiteiden, julkaisutoiminnan, elokuvan, television, musiikin, taiteidenvälisen toiminnan, kulttuuriperinnön ja videopelituotannon aloilla. Tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia toimia koko Euroopassa, saavuttaa uusia yleisöjä ja kehittää digitaaliaikakaudella tarvittavia taitoja.

Ohjelma koostuu kolmeasta alaohjelmasta:

  • monialainen toimintalinja kaikille kulttuuri- ja luoville aloille
  • kulttuurin alaohjelma kulttuurialalle ja luoville aloille
  • median alaohjelma audiovisuaalisille aloille

Luova Eurooppa -ohjelman budjetti vuosille 2014-2020 on yhteensä 1,46 miljardia euroa.