Meri ja sininen kasvu

Euroopan meri- ja kalastusrahaston haut:​

Vuoden 2020 työohjelma

 

Siniseen talouteen eli merialaan liittyvää rahoitusta tarjoavat

 • Euroopan meri- ja kalastusrahasto
 • Horisontti 2020 -ohjelma, erityisesti
  • SC2 Blue Growth -haut
  • SC Energia
  • SC4 Liikenne
 • LIFE

Euroopan meri- ja kalastusrahasto (EMKR)

Euroopan meri- ja kalastusrahasto on EASME:n hallinnoima rahasto, jolla tuetaan Euroopan unionin yhdennettyä meripolitiikkaa ja yhteistä kalastuspolitiikkaa. Meripolitiikkaan liittyvä rahoitus on suunnattu:

 • yhdennettyyn meri- ja rannikkohallinnointiin
 • sektorit ylittäviin aloitteisiin, kuten yhdennettyyn merivalvontaan, merisuunnitteluun, mereen liittyvään tiedonkeruuseen
 • kestävää talouskasvua, työllisyyttä, innovaatiota ja kehittymässä olevien ja tulevien merialojen uusia teknologioita tukeviin toimiin

Tukikelpoiset hakijat:

 • EU- ja EEA-maiden kansalliset, alueelliset tai paikalliset julkiset toimijat
 • Yksityiset organisaatiot (osassa hauista yksityiset organisaatiot voivat osallistua hankekumppaneina, mutta eivät koordinaattoreina)