Uutiset 2018

Joulukuu 2018

Mepit haluavat enemmän rahaa Interreg-ohjelmille ja turvaisivat merirajat ylittävät yhteistyöohjelmat 19.12.2018

Eurooppa-toimiston joulutervehdys 18.12.2018

Parlamentti äänesti tulevan rahoituskehyksen ohjelmista – neuvostossa edetään hitaammin 18.12.2018

Romania, Suomi ja Kroatia julkaisivat trio-ohjelmansa 18.12.2018

Suomalaisia kaivataan EU:n toimielimiin 18.12.2018

Jäsenvaltiot ja komissio määrittelivät yhteisiä toimia tekoälyn edistämiseksi Euroopassa 18.12.2018

Ilmoittautuminen Urban Future -konferenssiin on auki 18.12.2018

Turku mukana älykaupunkiverkostossa – Osallistu Connected Smart Cities -konferenssiin 18.12.2018

European Sustainable Energy Week 2019 – haku tilaisuuden järjestäjäksi sekä Sustainable Energy Awards -kilpailu ovat nyt auki 18.12.2018

Digitaaliset innovaatiokeskittymät EU:n tulevalla rahoituskaudella 03.12.2018

Järjestä tapahtuma EU:n klusteriviikolla: komission tiedotuskampanja tukee järjestäjiä 3.12.2018

Tunnin juna esillä Vital Nodes -projektin tuloksia esittelevässä tilaisuudessa 04.12.2018

Marraskuu 2018

EU-hankkeet tutuiksi: ECOPRODIGI luomassa kestävää digimerta 30.11.2018

Komissio julkaisi uuden pitkän aikavälin ilmastostrategian – visiona hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä 30.11.2018

Sinisen biotalouden ERA-NET yhteisrahoitusohjelman haut avautuvat joulukuussa 30.11.2018

Komission työohjelma vuodelle 2019 30.11.2018

Mepit ehdottavat Horisontti Eurooppa -ohjelmalle 120 miljardia euroa 28.11.2018

Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto – 20 vuotta edunvalvontaa Brysselissä 27.11.2018

Varsinais-Suomeen yli miljoona euroa uutta Horisontti 2020 -rahoitusta 23.11.2018

Lobbauksen ytimessä: matkakertomus Brysselistä  27.11.2018

Lokakuu 2018

Rahoitushaku Eurooppa-yliopistoille julkaistiin  25.10.2018

Lokakuun kuulumisia 24.10.2018

Eurooppa-toimisto muutti uusiin tiloihin 24.10.2018

Turun Blue Team Brysselissä 24.10.2018

Mahdollisuus terveysalan kumppanuuksien luomiseen 24.10.2018

Korkeakouluharjoittelijaksi Brysseliin 23.10.2018

EU-hankkeet tutuksi: AboaNova – Päämääränä maahanmuuttajien kotoutuminen 23.10.2018

6Aika esillä Euroopan alueiden ja kaupunkien viikolla 23.10.2018

Euroopan horisontti keskustelut etenevät komissiossa ja neuvostossa 23.10.2018

Komissio julkaisi uuden biotalousstrategian  23.10.2018

EMKR:n sinisen kasvun hauissa tarjolla 18,7 miljoonaa euroa 23.10.2018

Julkinen kuuleminen: Vesipolitiikan puitedirektiivin ja tulvadirektiivin toimivuustarkastus 23.10.2018

Euroopan meripäivien työpajan pitäjäksi? 23.10.2018

Syyskuu 2018

Merellisten rajat ylittävien Interreg-ohjelmien jatkon puolesta! 17.9.2018

Save the Baltic Sea for Real! -seminaarin antia 17.9.2018 

Eurooppatoimiston syksyn agendaa 17.9.2018 

Central Baltic -ohjelman neljäs haku aukeaa pian 17.9.2018

Junckerin viimeinen linjapuhe EU:n tilasta 17.9.2018

EU-hankkeet tutuiksi: Turun ammattikorkeakoulun koordinoiman LÄMPÖÄ-hankkeen pilottikohteissa tutkitaan ja kehitetään lämpö-energian varastoinnin hyödyntämismahdollisuuksia 4.9.2018

Elokuu 2018

Varsinais-Suomeen uutta Horisontti 2020 -rahoitusta jopa yli 10 miljoonaa euroa 28.8.2018

Ilmoittaudu syksyn Horisontti 2020 -ohjelman infopäiviin 13.8.2018

Julkinen kuuleminen: EU:n strategia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi pitkällä aikavälillä 8.8.2018

Heinäkuu 2018

Ilmoittaudu Euroopan alueiden ja kuntien viikon tapahtumiin! 9.7.2018

Itämeri-seminaari syyskuussa Brysselissä 5.7.2018

EU-puheenjohtajuus siirtyi Itävallalle - pääteemana turvallisuus 5.7.2018

Kesäkuu 2018

Verkkojen Eurooppa -välineelle ehdotetaan 42,3 miljardin euron budjettia 13.6.2018

Komissio ehdottaa lisärahoitusta digitaalisiirtymään sekä ilmasto- ja ympäristötoimiin, meri- ja kalatalousrahoitus puolestaan vähenisi13.6.2018

EU-hankkeet tutuiksi: TRY OUT ! -hankkeessa kaupungit ja yritysverkostot hakevat toimivia kiertotalous- ja cleantech-liiketoimintamalleja yhdessä 12.6.2018

Tuleva tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelma Euroopan horisontti 11.6.2018

Tulevassa EU-budjetissa laina- ja takausmuotoinen rahoitus yhteen InvestEU-ohjelmaan 11.6.2018

Kaupungeille tarkoitetut European Green Capital 2021 ja European Green Leaf Award 2020 -kilpailut nyt meneillään 8.6.2018

Investointi ihmisiin: komission budjettiehdotukset sosiaalisella ulottuvuudella 1.6.2018

EU:n koheesiopolitiikka vuoden 2020 jälkeen 1.6.2018

Toukokuu 2018

Digitalisaation merkitys kiertotalouden edistämisessä 16.5.2018

EU:n liikennepäivien antia 15.5.2018

Interreg Central Baltic -sihteeristö vierailulla Brysselissä 15.5.2018

Osallistu komission kyselyyn Euroopan tulevaisuudesta 15.5.2018

Yhteinen eurooppalainen data-avaruus: toimenpiteitä datan saatavuuden lisäämiseksi 15.5.2018

Komissiolta ehdotuksia tekoälyn kehittämiseksi ja investointien lisäämiseksi 15.5.2018

Seuraavan Urban Innovative Actions -haun teemat julkaistiin 15.5.2018

EU-hankkeet tutuiksi: EnviSum 14.5.2018

Varsinais-Suomeen uutta Horisontti 2020 -rahoitusta yli 3 miljoonaa euroa 9.5.2018

Komission ehdotus EU-budjetiksi vuosille 2021-2027 7.5.2018

Huhtikuu 2018

Life-ohjelman rahoitushaut nyt käynnissä 18.4.2018

VentureEU-ohjelma vauhdittamaan investointeja innovatiivisiin kasvuyrityksiin 18.4.2018

WIFI4EU: EU-rahoituksella ilmainen verkkoyhteys julkisiin tiloihin - Parainen ja Mynämäki jo mukana 18.4.2018

Interreg Europe -ohjelman neljäs hakukierros käynnistyy pian 18.4.2018

Jäsenmaat ja EU-parlamentti kannattavat koheesiopolitiikan jatkoa kaikille alueille 17.4.2018

EU-hankkeet tutuiksi: sinisen talouden tulevaisuutta tarkasteleva Plan4Blue 16.4.2018

EU hakee ratkaisuja nuorisoköyhyyteen ja nuorten syrjäytymiseen 12.4.2018

Kaupunkikehitykseen liittyviä Horisontti 2020 -ohjelman rahoitushakuja 12.4.2018

Horisontti 2020 -ohjelman kiertotalouteen liittyviä rahoitushakuja 12.4.2018

Maaliskuu 2018

EU Cities for Fair and Ethical Trade -kilpailu: hakuaika päättyy 13.4. 23.3.2018

Neljännen Urban Innovative Actions -haun teemat nyt valittu 16.3.2018

Ajankohtaisia EU-rahoitushakuja 14.3.2018

Mitä meneillään EU:n budjettikeskustelussa? 13.3.2018

EU-hankkeet tutuiksi: haitallisten aineiden kartoittamiseen ja niiden vähentämiseen kaupunkiympäritössä tähtäävä NonHazCity 13.3.2018

Kiertotalous ja muovistrategia - ajankohtainen puheenaihe Brysselissä 13.3.2018

Covenant of Mayors 2018 - kaupungit yhdessä ilmastonmuutoksen haasteita vastaan 12.3.2018

Missiot EU:n tulevassa tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelmassa - vastaa komission kyselyyn! 12.3.2018 

Uusi Urban Transport Roadmaps -työkalu kestävän kaupunkiliikenteen kehittämiseen 12.3.2018

Haku vuoden 2018 RegioStars Awards -kilpailuun parhaillaan auki 9.3.2018

Ilmoittautuminen Euroopan meripäivät -tapahtumaan on nyt auki! 9.3.2018

EU:n kaupunkiagenda - missä mennään? 5.3.2018

Helmikuu 2018

Komissio esitti alustavan suunnitelman tulevan EU-budjetin suuntaviivoista – uudet painopisteet jyräämässä koheesiopolitiikan yli21.2.2018

Hae näkyvyyttä projektillesi EU:n kestävän energian kilpailussa! 12.2.2018

Komission BlueInvest 2018 -tapahtuma etsii sinisen kasvun yrittäjiä esittelemään ideoitaan investoijille 12.2.2018

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko 2018 – mitä uutta luvassa? 12.2.2018

Komissiolta uusia toimia digitaalitaitojen ja avaintaitojen edistämiseksi 12.2.2018

Kaupunkien otettava johtava rooli digitalisaation edistämisessä – muuten jäädään suuryritysten jalkoihin 12.2.2018

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve vierailulla Brysselissä 9.2.2018

Eurooppa-toimiston uudet harjoittelijat esittäytyvät 9.2.2018

Komissiolta ehdotus juomavesidirektiivin päivittämiseksi 9.2.2018

EU-hankkeet tutuiksi: Julkisten palvelujen yhteiskehittämiseen tähtäävä CoSIE-projekti 7.2.2018

iCapital Awards -haku avautuu helmikuussa 5.2.2018

Haluatko oppia lisää älykkään erikoistumisen strategioista? Osallistu verkkokurssille! 5.2.2018

Tammikuu 2018

Komissio julkaisi Euroopan ensimmäisen muovistrategian 17.1.2018

Kaupungit digitalisaation vetureina ja innovaatioalustoina 16.1.2018

Euroopan komissio avasi julkisia kuulemisia koskien tulevaa EU-budjettia. Vastaa ja vaikuta 8.3.2018 mennessä! 11.1.2018

Bulgaria aloitti EU-puheenjohtajuuskautensa tammikuussa 10.1.2018

EU-hankkeet tutuiksi: esittelyssä tutkimusjohtaja Laura Elo 10.1.2018

Koheesiopolitiikan tulevaisuusskenaariot huolestuttavia Suomen kannalta – nyt on aika vaikuttaa 10.1.2018

Interreg Europe -ohjelman neljäs haku avautuu toukokuussa 9.1.2018

Julkinen kuuleminen: Merten roskaantumisen vähentäminen 9.1.2018

Julkinen kuuleminen: EU:n strategia ilmastonmuutoksen sopeutumiseen 9.1.2018

Onko sinulla ratkaisu yhteiskunnalliseen haasteeseen? Tutustu uusiin Horizon Prizes -kilpailuihin! 9.1.2018

Ideoita European Week of Cities and Regions 2018 -tapahtuman pääteemaksi? 9.1.2018