Eurooppa-toimiston uutiset 2022

Uutiset 2022

Joulukuu

Yhteenvetoa marras- ja joulukuun energiakriisitoimista 21.12.2022

Horisontti Eurooppa: Klustereiden 1 & 2 info- ja verkostoitumispäivät 20.12. 

Green Deal: Uusia sääntöjä pakkauksiin ja pakkausjätteeseen liittyen 19.12.

Uusi eurooppalainen Bauhaus - rahoitushakuja vuosille 2023-2024 19.12.

Vaikuta Horisontti Eurooppa -ohjelman 2025-2027 painopisteisiin osana laajaa kuulemista 14.12.

Hae mukaan uusi eurooppalainen Bauhaus -kilpailuun 12.12.

Hae EU:n kestävän energian viikon 2023 tapahtumajärjestäjäksi 7.12.

Marraskuu

Komissio ehdottaa toimia levien potentiaalin hyödyntämiseksi 29.11.

EU-hankkeet tutuksi: Paluu työelämään -hanke auttaa nuoria aikuisia takaisin töiden tai opintojen pariin 29.11. 

Horisontti Eurooppa -ohjelman 2. pilarin info- ja verkostoitumispäivät 17.11. 

EU:n innovaatiorahaston isojen hankkeiden haku on auki 16.11.

URBACT IV-ohjelma (2021-2027) hyväksyttiin - ensimmäinen hakukierros avautuu tammikuussa 14.11.

Lokakuu

Nuorten vaikuttajakoulu vieraili Brysselissä 31.10. 

Yhteenvetoa lokakuun energiakriisitoimista 31.10. 

Green Deal: Uusia ehdotuksia ilman- ja vedenlaadun turvaamiseksi 31.10.

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston haku auki 31.10. 

Turku ja Varsinais-Suomi mukana liikenneaiheisissa keskusteluissa EU:n alueiden teemaviikolla 31.10. 

Interreg Baltic Sea Region -rahoitushaku on auennut 26.10. 

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kolmas hakukierros on nyt auki 24.10. 

Ilmoittaudu Interreg Europe -ohjelman verkostoitumistapahtumiin 21.10. 

EU-hankkeet tutuksi: Lounapuisto pyrkii kiertotalouden edelläkävijäksi 21.10.

Komission työohjelma vuodelle 2023 21.10.

Turku ja Hampuri valittiin EU:n Itämeren alueen yhteistyön kotikaupungeiksi 13.10. 

Syyskuu

Varsinais-Suomeen lähes 40 miljoonaa euroa EU-rahoitusta vuonna 2021 alkaneisiin hankkeisiin 29.9.

Yhteenvetoa EU:n syyskuun toimista energiakriisiin vastaamiseksi 29.9.

Euroopan uusi innovaatio-ohjelma julkaistiin kesällä 28.9.

Kaupunkien kumppanuusohjelman 1. haku on nyt auki 26.9.

Euroopan tila -puhe valoi uskoa tulevaisuuteen 23.9.

Eurooppa-foorumin 2022 tallenteet nyt katsottavissa 13.9.

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon ilmoittautuminen on auki 13.9.

Varsinais-Suomen kuntajohtajat Brysselissä 12.9.

Eurooppa-toimiston harjoittelija esittäytyy 12.9.

Kesäkuu

Tunnin juna esillä komission liikennetapahtumassa 1.7.

Missä mennään Fit-for-55-ilmastopaketin neuvotteluissa? 1.7.

EU:n strateginen ennakointiraportti 2022 keskittyy vihreään ja digitaaliseen siirtymään 1.7.

Uusia toimia Euroopan luonnon ennallistamiseksi ja torjunta-aineiden käytön puolittamiseksi 30.6.

Tšekin EU-puheenjohtajuuskauden tavoitteet 29.6.

EU-hankkeet tutuiksi: USER-CHI edistää sähköisten kulkuneuvojen latausinfrastruktuuria 28.6.

Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupunki mukaan EU:n ilmastonmuutokseen sopeutumisen missioon 22.6.

ERRIN järjestää Erasmus+ -hankekehitystyöpajan 17.6.

European City Facility -välineen neljäs hakukierros on auki 14.6.

Toukokuu

Euroopan tulevaisuuskonferenssi - mikä suunta EU:n tulevaisuudelle? 31.5.

Eurooppa-foorumissa keskustelua kaupunkien roolista EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa 31.5.

Itämeri-foorumi järjestetään 16.6. Turussa 30.5.

EU hankkeet tutuiksi: NYRDI - Naisyrittäjät digitaidoilla poikkeusolojen yli 30.5.

RePowerEU-suunnitelma Venäjän fossiilisista irtautumiseksi 25.5.

LIFE-ohjelman rahoitushaut ovat auki 24.5.

Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivät järjestetään 28.–29.9. 16.5.

Huhtikuu

Turku valittiin mukaan EU:n 100 hiilineutraalin kaupungin missioon 28.4.

EU-hankkeet tutuiksi: Sustainable biogas -hanke tarkastelee biokaasun käyttöä vesiensuojelun näkökulmasta 25.4.

Turun pormestari Minna Arve vierailulla Brysselissä 22.4.

EU:n kestävien tuotteiden aloite julkaistiin 22.4.

Hae meille harjoittelijaksi Brysseliin! 6.4.

Maaliskuu

Innovaatiorahaston pienten hankkeiden haku on avattu! 31.3.

New European Bauhaus -festivaali etsii sivutapahtumien järjestäjiä! 31.3.

LIFE-ohjelman vuoden 2022 hakuaikataulu ja infopäivät on julkaistu 31.3.

Miten EU:n elpymisväline on lähtenyt käyntiin? 31.3.

EU-hankkeet tutuiksi: DISCE-hanke edistää kulttuuri- ja luovien alojen kasvua ja vaikuttavuutta 30.3.

Interreg Europe 2021–2027-ohjelman ensimmäinen hakukierros aukeaa huhtikuussa 30.3.

REPowerEU - riippumattomaksi Venäjän kaasusta ennen vuotta 2030 25.3.

Helmikuu

Datasäädös edistämään datan jakamista ja uudelleenkäyttöä 28.2. 

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman toinen hakukierros on nyt auki! 28.2.

Euroopan innovaationeuvoston vuoden 2022 työohjelma on julkaistu 28.2.

Haut EU4Health -ohjelman rahoitukseen ovat auki! 28.2.

Hae EU:n kestävän energian viikon tapahtumajärjestäjäksi 28.2.

Komissio julkaisi kahdeksannen koheesiokertomuksen 28.2.

EU:n kestävän rahoituksen taksonomia 28.2.

Tunnin juna esillä pohjoismaisessa TEN-T-tapahtumassa Brysselissä 25.2.

EU hankkeet tutuiksi: eBussed edistää sähköbussijärjestelmien käyttöönottoa Turussa 23.2.

Ilmoittaudu mukaan BlueInvest -päivään! 22.2.

Innovaatiorahaston pienten hankkeiden haku avautuu taas maaliskuussa 21.2.

Komissiolta uusi eurooppalaisia mikrosiruja koskeva säädösehdotus 16.2.

Eurooppa-toimiston harjoittelija esittäytyy  16.2.

Haku Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon tilaisuuden järjestäjäksi nyt auki 15.2.

Tammikuu

LIFE-ohjelman vuoden 2022 hakuaikataulu on julkaistu 30.1.

EU-kilpailu tasa-arvoa ja osallisuutta edistäville kaupungeille 30.1.

Komission ehdotus digitaalisista oikeuksista ja periaatteista 30.1. 

EU-hankkeet tutuiksi: HUPMOBILE edistää kestävää liikkumista Turun satama-aluella 26.1. 

Uusi Eurooppalainen Bauhaus -kilpailun haku on nyt auki! 25.1. 

Kulttuuri- ja luoville aloille lisärahoitusta vuoden 2022 Luova Eurooppa -ohjelmasta 21.1.

Komissiolta kaksi uutta korkeakouluja koskevaa ehdotusta 19.1. 

Asiasanat: