Horisontti Eurooppa

Horisontti Eurooppa on EU:n tutkimuksen ja innovaation puiteohjelma vuosille 2021-2027. Sen tavoitteena on toteuttaa EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tavoitteita, erityisesti edistää vihreää ja digitaalista siirtymää. Ohjelma rahoittaa mm. tuotekehitystä, innovaatioiden skaalausta, kansainvälistä kasvua, huippututkimusta, koulutusta ja kansainvälistä liikkuvuutta. Kokonaisbudjetti seitsemälle vuodelle on 95,5 miljardia euroa. Työohjelmat tehdään vuosille 2021-2022, 2023-2024 ja 2025-2027.

Ohjelman rakenne

 

Ohjelma koostuu kolmesta pilarista:

I Huipputason tiede: huippututkimus, tutkijoiden liikkuvuus, tutkimusinfrarakenteet ja -verkostot

II Maailmanlaajuiset haasteet: yhteistyöhankkeet suurten haasteiden ratkaisemiseksi ja eurooppalaiset kumppanuusohjelmat

III Innovatiivinen Eurooppa: tutkimustulosten hyödyntäminen ja kaupallistaminen sekä eurooppalaisten innovaatioekosysteemien rakentaminen

Lisäksi ohjelmaan kuuluvat osallistumispohjan laajentaminen, T&I-järjestelmän vahvistaminen sekä EURATOM-ohjelma.

Uutuutena ohjelmassa ovat missiot, joiden tarkoituksena on ratkoa monialaisia yhteiskunnallisia ongelmia ja samalla tuoda Euroopan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tulokset lähemmäs kansalaisia. Missioalueita ovat:

 1. Hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit
 2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 3. Terveet meret, rannikko- ja sisävedet
 4. Maaperän terveys ja ruoka
 5. Syöpä

Toisen pilarin alle kuuluu kuusi toimintakokonaisuutta eli klusteria, joista rahoitetaan kilpailutuksen kautta valittavia yhteistyöhankkeita.

 

Tukikelpoiset hakijat

Hakijoina voivat olla EU-jäsenvaltioista ja ohjelman liitännäisvaltioista mm.

 • yritykset
 • tutkijat
 • korkeakoulut ja tutkimuslaitokset
 • kaupungit ja kunnat
 • viranomaistahot
 • järjestöt ja säätiöt.

Pääsääntöisesti vähimmäisvaatimus on kolme osallistujaa kolmesta eri osallistujamaasta. Käytännössä konsortiossa on yleensä enemmän partnereita. Muutamissa hankemuodoissa, esimerkiksi ERC:ssä tai EIC Acceleratorissa (entinen pk-instrumentti), hakijana voi olla yksi toimija.

Ns. kolmansien maiden toimijat voivat osallistua kumppaneina suurimpaan osaan hankkeista, mikäli he saavat hankkeeseen omaa kansallista rahoitusta.

Hanketyypit ja EU-rahoitusosuus

Horisontti Eurooppa -ohjelmassa on useita eri hanketyyppejä, joissa eri toimijoille myönnettävä EU-rahoitusosuus vaihtelee. Yleisimmät hanketyypit ovat:

 • Innovation Action (IA): uusia tuotteita tai palveluita, prototyypit, pilotointi, demonstrointi (rahoitus 100% voittoa tavoittelemattomille organisaatioille / 70% yrityksille)
 • Research and Innovation Action (RIA): uutta tutkimusta ja kehitystoimia (rahoitus 100%)
 • Coordination and Support Action (CSA): koordinoidaan, tuetaan ja aktivoidaan tutkimusta (rahoitus 100%)

Kansallinen yhteystaho

Business Finlandin EUTI-toimisto tarjoaa maksuttomia neuvontapalveluita ohjelmasta kiinnostuneille. Ajantasaista tietoa löytyy EUTI:n Horisontti Eurooppa -verkkosivuilta.

 

Asiasanat: