Innovaatiorahasto

Avoimet haut, työohjelmat ja asiakirjat:

EU:n innovaatiorahastosta tuetaan erittäin innovatiivisten puhtaiden teknologioiden ja merkittäviä päästöjä vähentävien ratkaisujen tuomista markkinoille. Tuen tavoitteena on auttaa selviytymään kaupallistamiseen ja laajamittaiseen demonstrointiin liittyvistä riskeistä. Hankkeita rahoitetaan seuraavilla aloilla:

  • uusiutuva energia
  • energiaintensiivinen teollisuus
  • energian varastointi
  • hiilidioksidin talteenotto, hyödyntäminen ja varastointi.

Innovaatiorahaston rahoitus tulee EU:n päästökaupasta. Kokonaisbudjetti vuosille 2020-2030 on noin 10 miljardia euroa.

Hanketyypit ja EU-rahoitusosuus

Innovaatiorahastosta rahoitetaan kahdentyyppisiä hankkeita:

  • isot hankkeet (yli 7,5 miljoonan euron hankkeet)
  • pienet hankkeet (2,5-7,5 miljoonan euron hankkeet)

Lisäksi lupaaville hankkeille, jotka eivät vielä ole valmiina markkinoille, on tarjolla hankekehitystukea.

Rahoituksen määrä hanketta kohden on joustava tarpeesta riippuen, mutta voi kattaa enintään 60 % pääoma- ja toimintakustannuksista. 40 % tuesta maksetaan ennen hanketta ja 60% kolmen toimeenpano- ja raportointivuoden aikana.

Tukikelpoiset hakijat

Hakijana voi olla yksittäinen toimija, esimerkiksi pk- tai suuryritys. Halutessaan hakija voi koota kansallisen tai kansainvälisen konsortion. Hanke voi keskittyä joko yrityksen oman toiminnan kehittämiseen tai se voi olla yhteishakemus potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Esimerkiksi yritys voi hakea tukea yhdessä kaupungin kanssa julkisen rakennuksen innovatiivisten energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian ratkaisujen toteuttamiseen.

Kansallinen yhteystaho

Suomesta ohjelman yhteyspisteenä toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

Asiasanat: