Interreg Central Baltic

AVOIMET HAUT, TYÖOHJELMAT JA ASIAKIRJAT:

Central Baltic 2021–2027-ohjelma rahoittaa rajat ylittäviä yhteistyöhankkeita Suomen (mukaan lukien Ahvenanmaa), Viron, Latvian ja Ruotsin alueella. Ohjelman budjetti vuosille 2021-2027 on noin 120 miljoonaa euroa. Rahoituksen hakemista varten järjestetään hakukierroksia.

Ohjelmakauden lopullinen ohjelma-asiakirja on vielä työn alla ja sen pitäisi valmistua heinäkuussa. Ensimmäisen hakukierroksen odotetaan avautuvan syksyllä.

Ohjelman rakenne

Ohjelmatavoitteita on kaikkiaan seitsemän:

 1. pk-yritysten viennin lisääminen
 2. kasvuyritysten määrän lisääminen
 3. yhteisten kiertotalousratkaisujen edistäminen
 4. rannikko- ja meriympäristön parantaminen
 5. hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
 6. työllistymismahdollisuuksien parantaminen työmarkkinoilla
 7. julkisten palveluiden ja ratkaisujen parantaminen kansalaisten näkökulmasta.
 

Rahoituksellinen painopiste on ohjelmatavoitteissa 1-6. Ohjelmatavoite 7 on rahoituksellisesti pienempi ja sitä toteutetaan pitkälti pienhankkein.

Hanketyypit ja EU-rahoitusosuudet

Rahoitusta voidaan hakea normaalihankkeisiin tai pienhankkeisiin (EAKR-budjetti enintään 150 000 euroa, kesto enintään 1,5 vuotta).

EU:n rahoitusosuus hankkeissa vaihtelee maittain ja on Suomessa enintään 80 % tukikelpoisista kustannuksista. Tarvittava kansallinen rahoitus voi olla julkista tai yksityistä rahoitusta. Suomalaiset kumppanit voivat hakea valtion vastinrahoitusta kansallisen rahoitusosuutensa kattamiseen.

Tukikelpoiset hakijat

Ohjelma-alueeseen kuuluu 27 aluetta:

 • Suomesta Satakunta, Varsinais-Suomi, Helsinki-Uusimaa, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Etelä-Karjala, Ahvenanmaa
 • Ruotsista Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland, Gotland, Västmanland, Örebro
 • Virosta Kirde-Eesti, Kesk-Eesti, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Lõuna-Eesti
 • Latviasta Kurzeme, Riga, Pieriga, Vidzeme, Zemgale.

Rahoitusta hakevissa hankkeissa tulee olla kumppaneita vähintään kahdesta ohjelmaan osallistuvasta maasta (ml. Ahvenanmaa). Hankekumppaneiksi soveltuvat sekä julkiset että yksityiset toimijat. Pk-yritykset eivät voi toimia hankkeen vetäjinä. 

Kansallinen yhteystaho

Ohjelman hallintoviranomaisena toimii Varsinais-Suomen liitto. Ohjelman yhteinen sihteeristö toimii liiton yhteydessä Turussa. Lisäksi jokaisessa osallistuvassa maassa (ml. Ahvenanmaalla) on kontaktipiste, joka informoi ohjelmasta ja avustaa partnerihaussa. Suomen kontaktipiste toimii Uudenmaan liiton yhteydessä. Uudella ohjelmakaudella myös kansallisen vastinrahoituksen myöntö- ja valvontaprosessi on Uudenmaan liiton alaisuudessa.

Asiasanat: