Blå

Regionen Egentliga Finland, som ligger vid Östersjön, har starka historiska rötter inom sjöfartsverksamhet. I dag är Åboregionen den finländska sjöfartsnäringens viktigaste produktionskluster. Hållbar blå tillväxt är mycket viktigt eftersom Åbo och Egentliga Finland strävar efter att skydda den sårbara Östersjön och bevara Skärgårdshavets unika biologiska mångfald. Åbo främjar på ett systematiskt sätt samarbete i Östersjöområdet, och är en aktiv medlem i många organisationer som verkar för Östersjön.

MaritimeTurku

Skeppsbyggnadstraditionerna i Åbo går tillbaka till 1700-talet. I dag finns nästan en tredjedel av den finländska sjöfartsnäringens företag i Åboregionen. Meyer Turku, det största skeppsvarvet i Finland, är drivkraften för sjöfartssektorn. Världens största och mest miljövänliga kryssningsfartyg konstrueras och byggs i Åbo varv. Vid sidan av den starka varvsindustrin har Åbo utvecklats till ett centrum för den globala utvecklingen av intelligenta, autonoma fartyg samt smart sjöfartslogistik och smart hamndrift (t.ex. Awake.AI).

Hållbarhet, ekoeffektivitet och digitalisering är de centrala faktorer som präglar sjöfartsklustret i Åbo. Det är därför inte konstigt att blå tillväxt är en av prioriteringarna i Egentliga Finlands strategi för smart specialisering (S3), och att MaritimeTurku är ett av de viktigaste industriklustren.

MaritimeTurku i siffror:

  • Omsättning 3,3 miljarder euro
  • 8 000 anställda
  • Medlemmar i nätverket 400 företag, 20 designbyråer, 15 rederier och 5 skeppsvarv
  • Omkring 27 procent av Finlands anställda inom sjöfartsnäringen
  • Fyra universitet och yrkeshögskolor
  • Flera maritima utbildnings- och/eller forskningsinstitut

Starkt fäste för maritim forskning och utveckling

Utbildnings- och forskningsexpertis som hänför sig till sjöfartsnäringen är på nationell toppnivå i Åbo, och nya innovationer växer fram i regionen. Teknologicampus Åbo främjar den tekniska utbildningen och forskningen vid de fyra högskolorna i Åbo. Mer information om maritim forskning får du genom att läsa om havs- och sjöfartsforskning på Åbo universitets webbplats och Östersjöforskning på Åbo Akademis webbplats.

För att möta utmaningarna på den globala marknaden framöver krävs kontinuerlig förnyelse och nya undersökningar inom forskning och näringsliv. Företagsaccelerationsprogrammet Maritime Accelerator är ett exempel på en innovationsplattform som sammanför större sjöfartsbolag och agila uppstartsföretag. Målet är att skapa ett innovationsekosystem som genererar nya affärer och snabbar upp branschutvecklingen.

Åboregionen arbetar för Östersjön

Skärgårdshavet är ett paradis för såväl turister som resenärer, och nästan fem miljoner passagerare reser via dess hamnar varje år. På samma gång är Östersjön ett av de mest sårbara och förorenade haven i världen. Näringsförluster och utsläpp från sjöfart har haft en dramatisk inverkan på naturen i havsmiljön, särskilt i Skärgårdshavet. Det finns många initiativ till att förbättra Östersjöns tillstånd. Ett av dessa är Östersjöutmaningen, ett gemensamt initiativ av Åbo stad och Helsingfors stad, som syftar till att minska deras utsläpp i kustvatten.

Samarbetet i Östersjöområdet är viktigt för hela regionen. Åbo är en aktiv medlem i nätverket Union of the Baltic Cities (UBC), och är värd för dess Sustainable Cities Commission, som fokuserar på miljömässig och urban hållbarhet. Egentliga Finlands förbund är medlem i Östersjökommissionens maritima arbetsgruppCentrum Balticum, med hemort i Åbo, är en tankesmedja för problem i Östersjöområdet. Alla tre organisationerna är nära knutna till, och stöder, målen i EU:s strategi för Östersjöområdet.

 

Nyckelord: