Grön

Grön övergång har högsta prioritet för Åbo stad och regionen Egentliga Finland, vilket kan ses i den ambitiösa klimat- och miljöpolitiken. Åbo siktar på att vara en koldioxidneutral stad 2029, och en klimatpositiv stad därifrån och framåt. Regionen har stark kompetens inom cirkulär ekonomi, hållbara livsmedelsbaserade innovationer och cleantech-lösningar.

Föregångare inom klimatåtgärder

Åbo har satt upp det ambitiösa målet att bli en koldioxidneutral stad 2029 – året då staden firar 800-årsjubileum. Även om målet är ett av de mest ambitiösa i världen är Åbo på god väg att nå det genom samarbete och systematiska investeringar i förnybar energi, smart konstruktion, förbättrad kollektivtrafik, elektromobilitet och hållbar stadsstruktur. Åbo redovisar sina utsläpp i enlighet med Förenta nationernas krav genom CDP-systemet samt i enlighet med kraven i EU:s åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat (SECAP, Sustainable Energy and Climate Action Plan).

Utöver klimatåtgärderna är Åbos mål att genomföra Agenda 2030 för hållbar utveckling i sin helhet. Åbo var bland de första städerna i världen att 2020 genomföra initiativet Voluntary Local Review på stadsnivå för utvärdering av framsteg mot FN:s mål för hållbar utveckling. Åbo spelar en aktiv roll på den internationella scenen, och engagerar sig samt deltar i flera nätverk och initiativ för klimatåtgärder.

Regionen Egentliga Finland har sju kommuner i Hinku-nätverket (Letala, Loimaa, Masko, Virmo, Pemar, Åbo och Nystad), som har förbundit sig att senast 2030 minska sitt utsläpp av växthusgaser från 2007 års nivåer med 80 procent. Tillsammans med kommunerna och ett brett spektrum av andra intressenter är nu Egentliga Finland i färd med att ta fram en regional klimatfärdplan för 2030, där siktet är inställt på att bli en resursvis och koldioxidneutral region.

Expertis inom cirkulär ekonomi

Städer och regioner har en avgörande roll som möjliggörare av cirkularitet, och för att skapa en god verksamhetsmiljö för nya lösningar. Egentliga Finland var den första finska region med att, 2016, ta fram en färdplan för cirkulär ekonomi. Åbo stad är i färd med att ta fram en färdplan för resursvishet. Målet är en resursvis framtid med nollutsläpp, noll avfall och ett litet ekologiskt fotavtryck år 2040 genom hållbar användning av naturresurser. Egentliga Finland är en region med stark akademisk forskning och ett anmärkningsvärt antal innovativa uppstartsföretag och företag som arbetar med cirkulär ekonomi, bioekonomi och cleantech.

Innovativa livsmedelskedjor

Egentliga Finland, som är Finlands viktigaste område för livsmedelsproduktion (ofta kallat "Finlands kornbod"), är också en föregångare inom livsmedelsbaserad hållbar utveckling. Innovativa livsmedelskedjor är ett av fokusområdena i Egentliga Finlands handlingsplan för smart specialisering. I regionen finns ett aktivt samarbete mellan de tvärvetenskapliga experterna inom affärslivet, universiteten, läroanstalterna och den offentliga förvaltningen. Några exempel är den livsmedelsinriktade tvärvetenskapliga testplattformen för hållbar utveckling Living Lab Flavoria och nätverket Food Tech Platform Finland, som syftar till att det skapas nya, hållbara innovationer som är vetenskapsbaserade.