Våra prioriteringar

Det starka sjöfartsklustret i Egentliga Finland, Åbos ambitiösa arbete för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser och för att förbättra den cirkulära ekonomin, och vårt arbete med smarta lösningar i stadssammanhang och i verksamheter – det är vad vi är bra på.

Våra fokusområden är

Vi är en blå, grön och smart stad och region.

På horisontal nivå följer vi också

  • stads- och regionalpolitik.
  • forsknings- och innovationspolitik.
  • transportpolitik – särskilt inom ramen för projektet Entimmeståget.

tunnin_juna.jpg

Projektet Entimmeståget ‒ ett infrastrukturprojekt för höghastighetståg som förbinder Åbo och Helsingfors ‒ utgör en viktig del av TEN-T korridoren Skandinavien-Medelhavet (SkandMed). Järnvägslinjen är inte bara en av de mest trafikerade järnvägsförbindelserna i Finland, men är också strategisk för hela det finska transportsystemet genom att den förbinder de två stora städerna i södra Finland. Ökad kapacitet skulle möjliggöra mer godstransporter, öka säkerheten, minska trafikstockningar och förkorta restiden. Dessutom skulle människor uppmuntras att använda hållbara kollektiva transportmedel. För närvarande har projektet fått 48,5 miljoner euro i finansiering från FSE för planeringsfasen.

Projektet Entimmeståget utgörs av

  • en ny, direkt järnvägsförbindelse mellan Esbo och Salo via Lohja.
  • en dubbelspårig järnvägslinje Salo-Åbo.
  • Åbo bangårdsområde.
  • Esbos regionala järnvägslinje.

Läs mer om prioriteringarna för Åbo stad och Egentliga Finlands förbund:

Flaggskeppsprojekt för Åbo stad

  • Kultur
  • Kompetens
  • Gemenskap, välfärd och en balanserad utveckling av bostadsområdena (Samhöriga Åbo)

Fokusområden för smart specialisering i Egentliga Finland

  • Blå tillväxt och industriell modernisering
  • Innovativa livsmedelskedjor
  • Biovetenskap och medicinsk teknik 

Turku Business Region ‒ kluster

  • MaritimeTurku
  • TechTurku
  • HealthTurku
  • CleanTurku
  • ExperienceTurku

Viktiga samarbetsprojekt i vår region:

  • Hälsocampus Åbo är ett betydande mångvetenskapligt kunskapskluster inom medicin, social- och hälsovetenskaper och teknologi som erbjuder unika möjligheter för forskning, innovation och företagssamarbete. I hälsocampussamarbetet deltar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, de fyra högskolorna och Turku Business Region.
  • Teknologicampus Åbo främjar den tekniska utbildningen och forskningen vid de fyra högskolorna i Åbo. Samtidigt förenar Teknologicampus Åbo högskolornas resurser för att stödja produktutveckling och innovationsverksamhet i området.