Smart

 

Digital transformation är en övergripande prioritet för Åbo stad och regionen Egentliga Finland. Målet med Åbos flaggskeppsprojekt Smart and Wise Turku är att hjälpa staden att förbereda sig för klimatförändringarna och de utmaningar som urbaniseringen och den åldrande befolkningen för med sig genom att använda digitalisering och de data som den producerar. Egentliga Finland har ett starkt IKT-kluster, och regionen är Finlands viktigaste nav för medicinsk teknik och biovetenskap. 

Smart and Wise

Smart and Wise Turku är ett av Åbos flaggskeppsprojekt, där man kombinerar det strategiska målet med koldioxidneutralitet regionalt 2029 med konceptet för smarta städer.

Viktiga möjliggörare av detta är digitalisering och de data den har samlat. Digitaliseringen möjliggör produktion av tjänster obundna till tid och plats, och en ökning av produktiviteten i stadens egna verksamhet (en smart stad). Genom att skapa förutsättningar för medborgarna och företagen att dra nytta av datamängderna möjliggör staden en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar tillväxt som stöder välbefinnandet (en resursvis stad).

Fokus för Smart and Wise-projektet inkluderar:

  • resursvishet och koldioxidneutralitet
  • kundrelation och service management
  • förebyggande av social utestängning
  • säkerhet och trygghet
  • trafik och mobilitet
  • stadsbyggnad

Genom att samarbeta med universiteten, företagen och andra intressegrupper skapar Åbo nya affärsmöjligheter. Jämsides med den snabbt framåtskridande tekniska utvecklingen är målet att genomföra verksamhetsmodeller som uppmuntrar alla befolkningsgrupper till att bidra till samhället och utvecklingen av dess tjänster.

Öppna data

Åbo och Egentliga Finland strävar efter att vara föregångare inom databaserad affärsutveckling. För att främja tillgången till öppna data arbetar Åbo tillsammans med regionala, nationella och internationella nätverk av (smarta städer med öppna och agila data). Genom Egentliga Finlands plattform för regionala öppna data Lounaistieto samlas regionala öppna data in, visualiseras spatiala data i karttjänsten och presenteras statistik inom regionen.

FoUoch affärsekosystem

Egentliga Finland stöder också samarbetet mellan den akademiska världen, företag och den offentliga sektorn. Regionen har ett starkt IKT-kluster genom kombinationen av artificiell intelligens, robotteknik och automation. Vidare är Åboregionen det starkaste hälsoexpertisklustret i Finland, och är banbrytare inom läkemedels- och diagnostikindustrin samt inom medicinsk teknik och biovetenskap.

Nyckelord: