Våra partners

Åbo stad

Åbo är en levande och stadigt växande stad vid Östersjön. Den grundades 1229, är den äldsta staden i Finland och var den tidigare huvudstaden. Numera har staden nästan 200 000 invånare. Åboregionen, som omfattar Åbo och grannkommuner, har cirka 330 000 invånare, vilket gör detta stadsområde till det tredje största i Finland.

Det finns fyra högskolor i Åbo: två universitet – Åbo universitet och det svensktalande Åbo Akademi samt två yrkeshögskolor – Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia. Dessutom har två andra yrkeshögskolor sina campus i Åbo. Sammanlagt finns det omkring 40 000 studenter i staden.

Hållbarhet är Åbos huvudprioritering. Staden har satt upp ett ambitiöst mål att bli koldioxidneutralt till år 2029. Digitalisering och smart användning av data spelar också en viktig roll i stadsstrategin, där Smart and Wise Turku är ett av stadens flaggskeppsprojekt.

Egentliga Finlands förbund

Egentliga Finlands förbund är ett av Finlands 19 landskapsförbund. Landskapsförbund är samkommuner. Deras roll är att verka både som regionala utvecklingsmyndigheter och som planerings- och lobbyorganisationer.

Egentliga Finlands förbund består av 27 kommuner med en total befolkning på nästan 500 000 invånare. De största kommunerna är Åbo och Salo.

Sjöfartsnäringen spelar en viktig roll för regionens ekonomi. Biovetenskap och medicinsk teknik utgör en annan viktig ekonomisk sektor, och Åbo är ledande i Finland inom läkemedelsutveckling. Metall- och elindustrin har länge varit regionens styrkor, och bilfabriken i Nystad anses idag ha landets största koncentration av industrirobotar. Egentliga Finland är också landets ledande jordbruksområde och en betydande livsmedelsproducent.

Turku Business Region

Turku Business Region sammanför företag, universitet, organisationer och kommuner i Åboregionen. De 22 000 företagen och sex universiteten samt ett omfattande samarbetsnätverk av olika aktörer i regionen påskyndar genereringen av nya produkter och tjänster, påskyndar tillväxten av affärsverksamhet och främjar lokalt välbefinnande.

Smart Chemistry Park, som utgör en del av Turku Business Region, är en innovationsplattform och ett samarbetsnätverk för uppstartsföretag och små och medelstora företag som verkar i bioekonomier och cirkulära ekonomier samt som är verksamma inom cleantech.