Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto

Eurooppa-toimisto on Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen liiton yhteinen toimisto, joka on toiminut Brysselissä jo vuodesta 1998.

Euroopan unioni vaikuttaa kasvavassa määrin jokaisen kunnan ja alueen toimintaan. Tämän takia on syytä olla paikan päällä Brysselissä, luoda suhteita EU-toimielimiin sekä muihin sidosryhmiin ja näin vaikuttaa Turun ja koko Varsinais-Suomen kannalta tärkeisiin EU-aloitteisiin. Eurooppalaisella yhteistyöllä voidaan myös edesauttaa alueen toimijoiden strategisten tavoitteiden toteutumista esimerkiksi EU-rahoituksen ja tiedonvaihdon kautta.

Tehtävänämme on välittää yhteistyötahoillemme tietoa tulevista EU-rahoitusmahdollisuuksista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi Eurooppa-toimisto informoi EU-toimielinten edustajia ja muita sidosryhmiä Turun ja Varsinais-Suomen osaamisesta ja hyvistä hankkeista sekä lisää alueen tunnettuutta järjestämällä tapaamisia ja tapahtumia.

Eurooppa-toimisto auttaa taustatahojaan seuraavissa toimissa:

  • EU-edunvalvonta
  • EU-rahoitus- ja hanketuki
  • EU-tiedotus ja -koulutus
  • verkostoituminen
  • muut toimeksiannot.
Asiasanat: