Eurooppa-toimiston EU-hankkeet tutuiksi -sarjassa tutustutaan erilaisiin EU-rahoitteisiin hankkeisiin. Kaarinalainen MetGen on ollut tällä rahoituskaudella mukana kaikkiaan yhdeksässä Horisontti 2020 -hankkeessa, joista se on kerännyt upean, lähes 12,5 miljoonan euron rahoituspotin. Tällä hetkellä käynnissä on kuusi hanketta, joista yksi on nyt esittelyssä oleva SWEETWOODS-hanke. EU-hankkeet antavat yritykselle alustan luoda kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja rahoittaa rohkeampia projekteja.

SWEETWOODS

  • Rahoitusohjelma: H2020
  • Toteutusaika: 1.6.2018—31.5.2022
  • Budjetti: 43,2 miljoonaa (21 miljoonaa Horisontti-rahoitusta)
  • Projektinumero: 792061
  • Tavoite: Tuottaa teollisesti korkeatasoisia sokereita ja ligniiniä, sekä jatkojalostaa niitä biopohjaisiksi tuotteiksi. Markkinoiden luominen näille tuotteille.
  • Hankkeen nettisivut

Muoville ja muille öljypohjaisille tuotteille halutaan löytää toisenlaisia, kestävämpiä vaihtoehtoja. Yksi ratkaisu saattaa löytyä metsistä. Metsäteollisuus on perinteinen suomalainen teollisuusala, mutta yhä edelleen puu osaa materiaalina yllättää ja tarjota uusia innovatiivisia ratkaisuja niin arkisiin kuin globaaleihin ongelmiin.

SWEETWOODS on Horisontti-ohjelmasta rahoituksen saanut EU:n lippulaivahanke, jonka tavoitteena on uudistaa metsäteollisuutta ja kehittää puusta biomateriaaleja, joilla voidaan korvata ennen öljystä valmistettuja tuotteita. Hankkeessa hyödynnetyillä ja kehitetyillä teknologioilla voidaan puusta valmistaa mm. polttoaineita, biomuovia, eristeitä, pehmikkeitä ja paneeleja.

Ilmastonmuutos on globaali ongelma, johon esimerkiksi biotalouden kehittäminen voi olla ratkaisu. ”Euroopan Unionin tason mittakaava on mielestäni minimi, jossa tällaisiin asioihin voidaan löytää ratkaisuja”, painottaa MetGenin teknologiajohtaja Matti Heikkilä. MetGen on SWEETWOODsissa mukana oleva kaarinalainen vuonna 2008 perustettu yritys, jonka alaa ovat entsyymituotanto ja -kehitys, eli hallittu proteiininmuokkaus.

Konsortio tuotantoketjuna

SWEETWOODSIN kansainvälinen konsortio muodostuu yhdeksästä partnerista, joista jokaisella on oma tärkeä tehtävänsä biomateriaalien valmistusketjussa.

”Ymmärrämme, että vaikka olemme tosi eteviä siinä mitä me tehdään, se on vain osa arvoketjua. Meidän täytyy luoda tämä koko porukka valmiiksi asti, jotta tästä tulee kannattavaa liiketoimintaa ja jotain sellaista joka todella voi muuttaa maailmaa. Kukaan ihminen tai yritys ei pysty tähän yksin”, kertoo Heikkilä.

MetGenin tehtävä on arvoketjussa entsyymien kehittäminen ja tuottaminen. Entsyymien avulla puuta voidaan käsitellä niin, että suurin osa sen tuotantoarvosta säilyy. Entsyymeillä puu hajotetaan selluloosaksi, hemiselluloosaksi ja ligniiniksi. Tuotantoprosessissa syntyneitä sokereita voidaan muokata MetGenin teknologioiden avulla vielä eteenpäin niin, että ne soveltuvat paremmin biomateriaalien tuotantoon. Myös ligniini saadaan nyt entistä paremmin käyttöön uudenlaisten entsyymien avulla. ”Nyt pystytään ottamaan öljyn jälkeen maailman toiseksi runsasmääräisin aromaattisten yhdisteiden lähde käyttöön”, kertoo Heikkilä ligniinin käänteentekevästä roolista.

Konsortion muut osapuolet huolehtivat mm. materiaalina käytetyn hakkuujätteen keräämisestä metsänpohjilta ja sen käsittelystä ja toimittamisesta, sekä sokerien ja ligniinin jatkojalostamisesta ja tuotekehityksestä. Mukaan on saatu myös tuotteiden loppukäyttäjiä, jotka pystyvät testaamaan prototyyppien toimivuutta käytännössä ja kertomaan tuloksistaan prosessin alkupäähän. ”Voimme nelivuotisen projektin aikana hioa tuotteet loppuun saakka niin, että kehitetyt tuotteet todella vastaavat asiakkaan tarvetta” summaa Heikkilä.

SWEETWOODS osana MetGenin strategiaa

Sen lisäksi, että MetGen on mukana uudistamassa puuteollisuutta ja osallistuu aktiivisesti kestävämpien ratkaisujen kehittämiseen, se toimii hyvänä mallina siihen, miten yritysten kannattaa hyödyntää EU-rahoitusta toiminnassaan.

”Emme hae EU-projekteihin rahan takia. Haemme niitä sen takia, että haluamme viedä omia teknologioitamme eteenpäin ja ajaa meidän missiota, joka on mahdollistaa teollisuuden biomassan käyttöä mahdollisimman pitkälle”, kertoo Heikkilä EU-hankkeiden roolista MetGenissä. ”Yhteistyö on meille hyvin tärkeää ja se, että konsortio toimii kokonaisuutena,” jatkaa MetGenin EU-projektivastaava Anne Paavolainen. ”Harkitsemme aina tarkkaan, mihin EU-hankkeisiin lähdemme mukaan ja ne joihin lähdemme, ovat aina meidän strategian mukaisia”, hän kertoo.

”Jos EU-rahoitusta käyttää yrityksen strategian toteuttamiseen, kuten olemme tehneet, silloin toiminnan jatkuvuus tulee itsestään”, kommentoi Heikkilä EU-hankkeiden jatkuvuutta koskenutta kysymystä. ”EU-hankkeet ovat työkaluja tutkimuksen ja kehityksen tukemiseen, ja myös niiden vähän riskialttiimpien teknologioiden kehittämiseen”, hän jatkaa. Heikkilän näkemyksen mukaan EU-tuet ovat olemassa sitä varten, että suurempaa riskiä voidaan jakaa. ”Parhaimmissa ideoissa on yleensä iso riski, eikä niiden suora kaupallinen toteuttaminen ole välttämättä heti mahdollista”, hän toteaa. ”Tällä hetkellä MetGenin strategia sekä EU:n painopistealueet vaikuttavat olevan yhdenmukaiset”, kommentoi Paavolainen.

MetGen on ollut mukana erilaisissa EU-hankkeissa jo viiden vuoden ajan. MetGenin itsensä kirjoittamat hakemukset ovat menestyneet loistavasti, sillä jokainen niistä on johtanut rahoituksen saamiseen. Kaikista hakemuksista, joissa yritys on ollut mukana, on läpi mennyt puolet. Yritys on ollut mukana yhdeksässä eri EU-hankkeessa, joista kuusi on tällä hetkellä käynnissä. Kaikkiaan yritys on kerännyt Horisontti-rahoitusta lähes 12,5 miljoonaa euroa, mikä on hieno saavutus yhdeltä yksittäiseltä yritykseltä. Koko Varsinais-Suomeen kohdistuneesta yritysten Horisontti-rahoituksen potista luku vastaa yli puolta (kokonaissumma 22,9 miljoonaa euroa).

Myös seuraava hanke on jo suunnitteilla ja sekin tulee jatkamaan MetGenin visiota huomisen biotaloudesta. ”SWEETWOODS on tähänastisen matkan huipentuma. Jotain SWEETWOODSIN kaltaista on alusta asti ollut tausta-ajatuksena, vaikka partnerit ja teknologiat ovat matkan aikana muuttuneetkin”, kuvailee Heikkilä MetGenin toiminnan kehitystä. SWEETWOODsissa edistetyt teknologiat on kaupallistettu, eli kuka tahansa biotalouden teknologioiden hyödyntämisestä kiinnostunut voi ostaa ne käyttöönsä.

MetGen toimii mielellään yhteistyössä Turun alueen korkeakoulujen kanssa ja sinne on mahdollista hakea harjoitteluun. Monet entisistä harjoittelijoista ovat myös työllistyneet yritykseen.