Brysselissä järjestettiin 6. maaliskuuta kolmen Itämeren alueen liikennehankkeen yhteiskonferenssi, joka kokosi yhteen laajan joukon liikenneasiantuntijoita. Paikalla oli myös Turun kaupunginjohtaja Minna Arve, joka tapasi Tunnin junan merkeissä mm. Skandinavia‒Välimeri-ydinverkkokäytävän koordinaattorin Pat Coxin. Konferenssin yhteydessä juhlistettiin myös ScandriaAlliance-yhteistyön alkamista. Allianssi pyrkii edistämään alueiden keskinäistä yhteistyötä sekä rajat ylittävien liikenneinfrastruktuurihankkeiden toteutumista.
  • EU:n ydinverkkokäytävät ovat merkittävä osa eurooppalaisen liikenneinfrastruktuurin kehittämistä.
  • Tavoitteena on, että tärkeimmät eurooppalaiset liikenneväylät, ns. ydinverkot olisivat valmiina vuoteen 2030 mennessä.
  • Itämeren alueella on kaikkiaan kolme ydinverkkokäytävää (Skandinavia‒Välimeri, Pohjanmeri‒Itämeri ja Adrianmeri‒Itämeri).
  • Turku kuuluu Skandinavia‒Välimeri-ydinverkkokäytävälle, ja mm. Turun ja Helsingin välinen rataosuus (Tunnin juna) on mainittu EU-tasolla yhtenä liikenteen pullonkaulana, joka pitäisi saada korjattua pikimmiten.

Lue lisää:

Scandria2Act, NSB CoRe ja TENTacle ovat Itämeren alueen Interreg-rahoitteisia liikennehankkeita. Turku Science Park on ollut mukana 3-vuotisessa Scandria2Act-hankkeessa, jonka pääpaino on ollut puhtaiden, eri kuljetusmuotoja yhdistävien kuljetusten edistämisessä. Tavoitteena on ollut lisätä Skandinavia‒Välimeri-ydinverkkokäytävän pohjoisosissa sijaitsevien kaupunkien ja alueiden välisiä yhteyksiä sekä kilpailukykyä pyrkien kuitenkin samalla minimoimaan liikenteen aiheuttamat ympäristövaikutukset. Hankkeen yhteydessä on mm. tutkittu Turun ja Tukholman välistä kontakti-intensiteettiä sekä sitä, miten näitä yhteyksiä voitaisiin entisestään syventää.

Kaikkien kolmen hankkeen yhteiskonferenssi keräsi yhteen ison joukon EU-instituutioiden edustajia, poliitikkoja sekä alueiden edustajia ‒ paikalla olivat mm. DG Moven liikenneverkoista ja -investoinneista vastaava johtaja Herald Ruijters sekä kaikki Itämeren alueen ydinverkkokäytävien koordinaattorit.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve tapasi konferenssin aikana mm. Skandinavia‒Välimeri-ydinverkkokäytävän koordinaattorin Pat Coxin, jonka kanssa käytiin keskusteluja tunnin junan edistämisestä. Cox piti Tunnin junan hankeyhtiötä mielenkiintoisena ja innovatiivisena rahoitusmallina. Omassa konferenssipuheenvuorossaan Cox painotti ilmastonmuutoksen torjumista keskeisimpänä tavoitteena myös liikennehankkeiden osalta. Siihen Tunnin juna olisi oiva vastaus.

Scandria2Act-hankkeesta Scandria Alliance -yhteistyöhön

Scandria2Act-hankkeen lähestyessä loppuaan, haluttiin sen myötä syntyneelle hyvälle yhteistyömallille pysyvämmät puitteet. Konferenssin yhteydessä juhlistettiinkin Scandria Alliance -yhteistyön alkua. Uusi allianssi kokoaa yhteen EU:n Skandinavia‒Välimeri-ydinverkkokäytävän pohjoiset osat: Turun kaupunki on yksi allianssin perustajajäsenistä yhdessä Uudenmaan liiton, Skånen ja Örebron alueiden, Itä-Norjan alueiden sekä Berliinin ja Brandenburgin alueiden kanssa. Allianssin tavoitteena on edesauttaa rajat ylittävien liikenneinfrastruktuurihankkeiden toteutumista sekä edistää yhteisiä intressejä suhteessa EU:hun, jäsenmaihin ja muihin sidosryhmiin. Tunnin junan kannalta yhteyksien luominen Tukholman suuntaan ja sitä kautta laajemmin koko Eurooppaan on ensiarvoisen tärkeää.

Asiasanat: