Vuosi 2020 on lähtenyt vauhdilla liikkeelle. Eurooppa-toimiston vuosi tulee keskittymään EU:n tulevan 2021-2027 budjettikauden ja rahoitusohjelmien valmistelujen seuraamiseen. Toinen keskeinen kokonaisuus on Green Deal, johon liittyviä aloitteita on odotettavissa tasaiseen tahtiin vuoden mittaan. Tuleva vuosi näyttää myös, minkälaisiksi EU:n ja Britannian suhteet muodostuvat kuun vaiheessa tapahtuneen Brexitin jälkeen.

Vuosi 2020 on isojen päätösten vuosi. Uuden seitsenvuotisen budjettikauden pitäisi astua voimaan ensi vuoden alusta, mutta sitä ennen jäsenvaltioiden tulisi päästä yksimielisyyteen käytettävissä olevasta rahamäärästä sekä sen jakamisesta eri ohjelmien välillä. Neuvoston puheenjohtaja Charles Michel on kutsunut jäsenvaltioiden päämiehet 20.2. kokoukseen, jonka tarkoituksena on päästä eteenpäin Suomen antaman budjettiehdotuksen suhteen. Valmista kokouksessa tuskin tulee, sen verran kaukana eri maiden näkökannat ovat. Suuri kysymys tällä hetkellä on se, saadaanko budjettisopu aikaan jo Kroatian puheenjohtajuuskaudella vai venyykö päätös Saksan kaudelle. Mitä myöhemmin sopu saadaan aikaan, sitä pidemmälle venyvät myös päätökset eri rahoitusohjelmien suhteen. Tämä puolestaan merkitsisi sitä, etteivät rahoitusohjelmat pääsisi starttaamaan heti ensi vuoden alusta.

Osasta rahoitusohjelmia on jo päästy sopuun, mutta esimerkiksi koheesiopolitiikkapaketin lainsäädäntöneuvottelut ovat vielä auki. Vuosi 2020 merkitsee joka tapauksessa intensiivisiä neuvotteluita rahoitusohjelmien sisältöjen ja työohjelmien suhteen. Alkuvuosi onkin ehdottomasti oikea aika vaikuttaa ohjelmien sisältöihin! Jos sinulla on näkemys, jonka haluaisit tuoda esiin, kannattaa olla yhteydessä eri ohjelmakomiteoiden suomalaisjäseniin tai suoraan komissioon. Eurooppa-toimisto on mielellään avuksi oikeiden tahojen kartoittamisessa.

Komissio julkaisi tämän vuoden työohjelmansa tammikuun lopussa (lue lisää täältä). Työohjelmassa listataan kaikki ehdotukset, jotka komissio tulee julkaisemaan vuoden aikana liittyen von der Leyenin komission prioriteetteihin, joita ovat mm. Green Deal, digitaalisuus sekä ihmisiä lähellä oleva talous. Tiedossa on mm. uusi biodiversiteettistrategia, teollisuusstrategia sekä uusi osaamisohjelma muutamia mainitaksemme.

Eurooppa-toimisto tulee seuraamaan erityisesti Green Deal -paketin ja siihen liittyvien toimenpiteiden edistymistä etenkin varsinaissuomalaisten kaupunkien ja kuntien sekä Itämeren näkövinkkelistä (Green Dealin toimenpiteiden mahdollisista vaikutuksista Itämeren tilan parantamiseen voit lukea lisää täältä). Keskeinen kysymys Green Dealin onnistumisessa on tietenkin rahoitus. Tähän liittyen komissio julkaisi tammikuun puolivälissä ehdotuksensa vihreän kehityksen investointiohjelmaksi sekä ns. oikeudenmukaisen siirtymän mekanismiksi (lue lisää täältä). Tuoko oikeudenmukaisen siirtymän rahasto uusia rahoitusmahdollisuuksia Varsinais-Suomeen on vielä epäselvää.

Lisäksi vuosi 2020 on käänteentekevä sen suhteen, minkälaisiksi EU:n ja Ison-Britannian väliset suhteet muuntuvat tulevaisuudessa. Toivottavasti vuosi tuo tullessaan sopimuksia, jotka varmistaisivat esimerkiksi, miten Britannia tulee jatkossa osallistumaan tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaan eli Horisontti Eurooppaan tai Erasmus-vaihto-ohjelmaan.

Kroatian puheenjohtajuuskausi on siis käänteitä täynnä (lue lisää Kroatian puheenjohtajuuskauden tavoitteista täältä), samaa on odotettavissa myös Saksan kaudella loppuvuodesta. Tämän vuoden tapahtumista olemme koostaneet listauksen, jota päivitämme vuoden mittaan nettisivuillemme.

Hyvää alkanutta vuotta toivottaen,

Saara, Miia ja Miro

Asiasanat: