Uusi European City Facility tarjoaa 60 000 euron tukisummia kaupungeille ja kunnille kestävän energian hankkeiden kehittämiseen. Kevään 2020 hakuihin liittyen järjestetään infowebinaari 7.4.2020.

Kaupungit ja kunnat ovat keskeisessä asemassa Euroopan unionin pyrkiessä siirtymään kestävään energiatalouteen. Niillä on merkittävä potentiaali uusien investointiprojektien kehittämisessä sekä pienempien yksittäisten projektien yhdistämisessä suuremman mittaluokan kokonaisuuksiksi. Kehitystä hidastavat kuitenkin niin kaupunkien rajalliset resurssit kuin puute riittävän kypsistä ja hyväksi havaituista investointikonsepteista, jotka houkuttelisivat lisärahoitusta.

European City Facility (EUCF) on Horisontti2020-ohjelman alainen uusi väline, jonka missiona on edistää kaupunkien kestävän energian investointikonseptien kehittämistä tarjoamalla kaupungeille rahoitusta ja teknistä sekä laillista tukea. EUCF-välineen keskeiset tavoitteet ovat:

  • Tarjota käytännönläheistä teknistä ja taloudellista asiantuntemusta kaupungeille, jotta nämä voivat tuottaa ainakin 225 skaalattavaa investointikonseptia, jotka keräävät yli 320 miljoonan euron julkista ja yksityistä rahoitusta
  • Parantaa julkisten toimijoiden kapasiteettia kehittää investointeja tarjoamalla työkaluja, verkostoitumista ja tietotaitoa vähintään 450 julkisen sektorin työntekijälle
  • Helpottaa erityisesti pienten ja keskikokoisten kuntien pääsyä yksityisen sekä EU-rahoituksen piiriin ja opastaa EU:n tukipalveluiden hyödyntämisessä (esim. Euroopan investointipankin Local Energy Assistance ja Advisory Hub)
  • Vauhdittaa muutosta esittelemällä aloitteen puitteissa kehitettyjä menestyksekkäitä investointikonsepteja replikoitavaksi kaupungissa ympäri Eurooppaa

Kevään 2020 EUCF-hauissa jaetaan hakijakohtaisesti korkeintaan 60 000€ könttäsummia, jotka voi käyttää investointikonseptin 6-12 kuukauden kehittämistyön lisäresursseihin, kuten sisäisen henkilöstön tai ulkopuolisen asiantuntijan palkkaamiseen. Investointikonseptin tulee sisältää selkeä projektin potentiaalin määrittely, paikallisten kumppaneiden analyysi ja laillinen analyysi sekä rahoitussuunnitelma ja konseptin käytännön toteutuksen tiekartta. EUCF:n puitteissa jaetaan yhteensä yli 12 miljoonaa euroa.

EUCF järjestää kevään 2020 hakuihin liittyen infowebinaarin 7. huhtikuuta. Lisätiedot ja hakuohjeet tullaan päivittämään pian verkkosivuille. Kiinnostuneiden kannattaa myös seurata EUCF Twitterissä @eucityfacility.

Seuraavat 4 vuotta käynnissä olevaa EUCF-aloitteesta vastaavaa konsortiota vetää Energy Cities ja muita partnereita ovat Adelphi, Climate Alliance, Enviros sekä FEDARENE.

Asiasanat: