Nykyisen LIFE-ohjelman viimeinen hakukierros käynnistyy 2. huhtikuuta 2020. Rahoitusta on saatavilla ilmasto- ja ympäristöteemaisille hankkeille. Komissio järjestää 30.4.2020 info- ja verkostoitumistilaisuuden, jossa voi tavata muita hankkeita suunnittelevia, etsiä hankekumppaneita ja tavata LIFE-ohjelman edustajia komissiosta.

LIFE-ohjelma rahoittaa ilmasto- ja ympäristöaiheisia projekteja. Ohjelman rahoituksesta 75% on kohdistettu ympäristöhankkeisiin ja 25% ilmastohankkeisiin. Ympäristöhankkeet voivat koskea esimerkiksi luonnon ja biodiversiteetin suojelua, ympäristöä ja resurssitehokkuutta, ympäristöhallintoa ja -tiedotusta tai projekteja, jotka tukevat EU:n ympäristö- ja ilmastolainsäädännön toimeenpanoon tähtääviä strategioita. Ilmastohankkeet voivat vuorostaan koskea ilmastonmuutoksen torjuntaa, ilmastonmuutokseen sopeutumista tai ilmastohallintoa ja -tiedotusta.

Rahoitusta voi hakea julkishallinnollinen elin, yksityinen kaupallinen organisaatio tai yksityinen ei-kaupallinen organisaatio, esimerkiksi kansalaisjärjestöt. LIFE-hankkeisiin ei vaadita välttämättä kansainvälisiä kumppaneita, kuten EU-hankkeisiin yleensä.

Ympäristöhankkeiden kaksivaiheisen hakuprosessin aikataulu:

  • 2. huhtikuuta 2020: Haku rahoitukselle aukeaa perinteisille hankkeille
  • Kesäkuun puoliväli 2020: Alustavan ehdotuksen toimittaminen
  • Lokakuu 2020: Esivalinta, jossa alustavien ehdotusten pohjalta kutsutaan toimittamaan täysi hanke-ehdotus
  • Helmikuu 2021: Täyden hanke-ehdotuksen toimittaminen
  • Kesäkuu 2021: Tuloksista tiedottaminen
  • Syyskuu 2021: Hankkeet käynnistyvät

Ilmastohankkeiden yksivaiheinen hakuprosessi:

  • 2. huhtikuuta 2020: Haku rahoitukselle aukeaa perinteisille hankkeille
  • Syyskuu 2020: Täysien hanke-ehdotusten toimittaminen
  • Helmikuu 2021: Tuloksista tiedottaminen
  • Kesäkuu 2021: Hankkeet käynnistyvät

Info- ja verkostoitumispäivä

Euroopan komissio järjestää info- ja verkostoitumispäivän kiinnostuneille hakijoille 30.4.2020. Ohjelmassa on tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja hakuprosessista, verkostoitumista muiden hankkeita suunnittelevien sekä mahdollisten hankekumppaneiden kanssa sekä mahdollisuus esittää kysymyksiä komission virkamiehille. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Asiasanat: