Komissio julkaisee keväällä 2020 osana Green Dealia Pellolta pöytään -strategian, jonka tavoitteena on turvata terveelliset ja kestävät ruokaketjut koko unionin alueella. Strategia kytkeytyy vahvasti yhteiseen maatalous- ja kalastuspolitiikkaan sekä vihreän ohjelman eri osa-alueisiin. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa strategian sisältöön!

Tutustu Pellolta Pöytään –strategian tiekarttaan ja kommentoi sitä täällä.

 

Pellolta Pöytään -strategia tulee määrittelemään sekä lainsäädännöllisiä että muita keinoja kestävän ruokaketjun saavuttamiseksi. Komissio on helmikuussa julkaissut tiekartan strategian laatimiselle.

Strategian tavoitteet ovat:

  • Kehittää kestävää alkutuotantoa
  • Kehittää kestävää elintarvikkeiden jalostusta ja kauppaa sekä kestäviä majoitus- ja ravitsemusalan käytäntöjä
  • Kannustaa kestävään ruuankulutukseen ja tukea siirtymää kohti terveellistä ja kestävää ruokavaliota
  • Vähentää ruokahävikkiä ja -jätettä

Tavoitteena on luoda ruokaketjuja, joiden ympäristövaikutus on neutraali tai positiivinen. Fokuksena on ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Oleellista on myös taata ruokaturva ja helpottaa terveellisten ruokavalintojen tekemistä. Strategian on myös tarkoitus esittää keinoja torjunta-aineiden, lannoitteiden ja antibioottien käytön ja riskien vähentämiseen huomioiden myös eläinten hyvinvointi.

Yhteisellä maatalouspolitiikalla sekä kalastuspolitiikalla tulee olemaan merkittävä rooli strategian täytäntöön panossa. Yhteisen maatalouspolitiikan kautta rahoitettujen kansallisten strategisten toimintasuunnitelmien tulee ilmentää vihreän ohjelman tavoitteita. Sääntelyn ohella komissio aikoo tukea kestävien ruokaketjujen kehittämistä ja tutkimusta sekä innovaatioita. Tavoitteena on myös houkutella investointeja kestävän ruuantuotannon ratkaisuihin.

Kommentoi strategian tiekarttaa

Komissio kerää kommentteja ja palautetta strategian tiekartasta. Nyt on siis mahdollisuus vaikuttaa strategiaan ja nostaa esiin asioita, joista komission tulisi olla tietoinen sitä laatiessa. Lausuntokierros on auki 16.3.2020 asti.

Asiasanat: