Horisontti Eurooppa -ohjelmaan (2021-2027) suunnitellaan merien suojeluun liittyvää missiota, jonka saavuttamiseksi suunnattaisiin EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitusta. Keskusteluissa korostuu vahvasti muovien ja mikromuovien vähentäminen, mutta Itämeren ja Saaristomeren suojelun kannalta tärkeää olisi huomioida rehevöitymisen ehkäisemiseen tähtäävät toimet.

Tulevaan Horisontti Eurooppa -tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelmaan suunnitellaan missioita, joiden tavoitteena on tuoda tutkimustyön tulokset lähemmäs kansalaisia ja ratkaista suuria yhteiskunnallisia ongelmia. Missio on kunnianhimoinen konkreettinen tavoite, jonka saavuttamiseksi tulee mobilisoida laajasti t&i-yhteisö ja eri sidosryhmät.

Komissio on päättänyt viidestä missioalueesta, joiden teemoista on tarkoitus suunnitella tarkempi konkreettinen tavoite. Missioalueet ovat:

  1. Hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit
  2. Ilmaston muutokseen sopeutuminen
  3. Terveet meret, rannikko- ja sisävedet
  4. Syöpä
  5. Maaperän terveys ja ruoka

Komissio nimitti kesällä 2019 viisi missiolautakuntaa (Mission Board) ja lautakunnan työtä tukevaa asiantuntijaryhmää (Mission Assembly) laatimaan ehdotukset tarkemmista missioista aihealueiden tiimoilta. Lisäksi jokaista missiota kohti on nimitetty kansalliset asiantuntijat kommentoimaan missiolautakuntien ehdotuksia. Komission sekä jäsenvaltioiden tulee hyväksyä ehdotetut missiot. Tavoitteena on, että vuoden 2021 alusta aloittaisi 2-3 missiota.

Meriin keskittyvän mission lautakunnassa on 15 jäsentä, mukaan lukien Itämeren alueelta professori Lea Kauppi Suomen ympäristökeskuksesta sekä HELCOMin entinen pääsihteeri Monika Stankiewich.

Missiolautakunta ei ole vielä tehnyt tarkempaa ehdotusta meriin keskittyvästä missiosta, mutta puhe keskittyy erityisesti muovien ja mikromuovien vähentämiseen. Meillä Itämerellä ja Saaristomerellä muovi ei kuitenkaan ole suurin ongelma. Meren tilaa huonontaa erityisesti ylimääräisten ravinteiden aiheuttama rehevöityminen. Suuri osa ravinteista, etenkin fosfori ja typpi valuvat mereen maa- ja metsätaloudesta, mutta myös teollisuuden ja kotien jätevesistä sekä maa- ja meriliikenteestä.

Mikäli missioehdotus saadaan aikaiseksi ja hyväksytään, siihen tullaan suuntaamaan sekä t&i-rahoitusta puiteohjelmasta, että investointitukirahoitusta. Tämän vuoksi on merkittävää, että pidämme keskusteluissa yllä Itämeren kannalta merkittäviä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tarpeita.

Lue lisää Terveet meret, rannikko- ja sisävedet -missiosta

Asiasanat: