Komissio julkaisi talouspolitiikan EU-ohjausjakson talvipaketin 26.2., jossa esitettiin myös maakohtaisia suosituksia Green Dealin oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (Just Transition Fund) tuettaville kohteille. Raportin mukaan tukea tulisi suunnata lähinnä Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutuille alueille turpeen energiakäytöstä siirtymiseen.

Suomen maaraportti (Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto: Annex D s. 71-)

Komissio nostaa suosituksissaan esille ainoastaan turpeen energiakäytöstä luopumisen taloudellisten ja sosiaalisten seurauksien lieventämisen kohteena oikeudenmukaisen siirtymän rahaston tuelle Suomessa. Raportissa todetaan, että tuki tulisi suunnata Itä- ja Pohjois-Suomen alueille (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi), joilla analyysin mukaan vaikutukset näkyvät vahvimmin. Eli Varsinais-Suomi ei tulisi tämän mukaan hyötymään rahastosta.

Rahoitusta suunnattaisiin paikallisen talousrakenteen uudistamiseen tukemalla innovatiivisia pk-yrityksiä ja startupeja sekä työntekijöiden uudelleenkoulutusta.

Toisaalta suosituksissa todetaan myös, että oikeudenmukaisen siirtymän rahasto voisi tukea tutkimus- ja innovaatiotoimintaa, joka tähtää uusien teknologioiden, puhtaiden energiamuotojen, energiatehokkuuden kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä turpeennostoalueiden uudistamiseen.

Komissio on ehdottanut oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle 7,5 miljardia euroa, jonka lisäksi jäsenvaltioiden tulee osoittaa EAKR- ja ESR-rahoituksesta 1,5-3 kertaisesti rahaa kuin sen alueet saavat oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Tuen saaminen edellyttää myös kansallista vastinrahoitusta. (Lue lisää Green Dealin rahoituspaketista täältä.) Lopullisesta budjetista ei vielä tiedetä ennen kuin EU:n budjettineuvottelut saadaan päätökseen.

Asiasanat: