Euroopan komissio palkitsee vuosittain onnistuneita EAKR-, ESR- ja Interreg-hankkeita, jotka ovat tuoneet uusia hyviä käytäntöjä aluekehitykseen. Hakuaika on auki 2.3-9.5.2020. Mitkä varsinaissuomalaiset hankkeet tulisi olla ehdolla?

Lue lisää kilpailusta komission sivuilta

Jätä hakemuksesi täältä

Hakuopas

Komission myöntämän RegioStars -palkinnon tavoitteena on tunnistaa aluekehityksen hyviä käytäntöjä sekä tuoda esiin inspiroivia, omaperäisiä ja innovatiivisia hankkeita. Palkinto myönnetään hankkeille viidessä temaattisessa kategoriassa, jotka tukevat EU:n aluepolitiikkaa. 

Aiempina vuosina Suomesta palkinnon ovat saaneet Helsinki-Uusimaakestävän kehityksen kategoriassa TeKiDe-hankkeella, jonka tavoitteena oli luoda uusia tekstiilejä jätepuuvillasta (2018), sekä Iin kunta ilmastonmuutos-kategoriassa InnoHiili-hankeella (2017).

Vuoden 2020 fokusalueet ovat: 

  • Teollisuuden muutos älykästä Eurooppaa varten
  • Kiertotalous vihreää Eurooppaa varten
  • Taidot ja koulutus digitaalista Eurooppaa varten
  • Kansalaisten sitoutuminen yhtenäisiä eurooppalaisia kaupunkeja varten
  • Nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen rajat ylittävässä yhteistyössä – Interreg 30 vuotta

Kilpailuun voivat osallistua hankkeet, jotka ovat saaneet EU-rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta, Euroopan sosiaalirahastosta tai Interreg-ohjelmista.

Hakemukseen tulee liittää kuvaus hankkeesta suhteessa määriteltyihin fokusalueisiin sekä suosituskirje oleelliselta viranomaishallinnon taholta. Palkitsemisesta päättävä tuomaristo arvioi mm. hankkeiden innovatiivisuutta, hyviä tuloksia suhteessa alkuperäisiin tavoitteisiin, projektin taloudellista kestävyyttä (myös EU-rahoitetun hankkeen loppumisen jälkeen) sekä siirrettävyyttä ja monistettavuutta myös muille alueille. 

Jokaisesta kategoriasta palkitaan yksi hanke, minkä lisäksi yleisö saa valita oman suosikkihankkeensa. Viisi voittajaa saavat 5000 euron arvoisen mediakumppanuuden. 

Hakuaikaa on 9. toukokuuta asti. Palkinnot jaetaan REGIOSTARS-seremoniassa Brysselissä Euroopan alueiden ja kaupunkien viikolla lokakuussa 2020. Varsinais-Suomessa on käynnissä useita innovatiivisia hankkeita, jotka ovat saaneet tukea kilpailussa mukana olevista rahoituslähteistä. Tunnistitko oman hankkeesi tämän vuoden fokusalueista? Tartu tilaisuuteen! 

Asiasanat: