Tulevan rahoituskauden (2021-2027) Horisontti Eurooppa-ohjelmaan suunnitellaan uutta Driving Urban Transition to a Sustainable Future (DUT) -kumppanuutta. Tavoitteena on tukea kaupunkien muutosta kestäviksi innovaatioiden ja kokeilujen avulla. Kumppanuudesta voi antaa nyt palautetta 15.4. asti.

Horisontti Eurooppa -tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelmaan on nykyisen puiteohjelman tapaan suunnitteilla useita kumppanuuksia, joissa yhdistetään EU-rahoitusta sekä kansallista tutkimus- ja innovaatiorahoitusta tai teollisuuden rahoitusta.

DUT-kumppanuutta on valmistellut JPI Urban Europe yhdessä komission kanssa. European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) -verkosto, jonka jäseniä olemme, on seurannut ja osallistunut tiiviisti kumppanuuden kehittämiseen.

DUT-kumppanuuden tavoitteena on haastelähtöisesti tutkia, kehittää ja testata integroituja ratkaisuja kaupunkijärjestelmien muuttamiseen kestäviksi. Kumppanuus tukee tutkimus- ja innovaatiotoimien avulla EU:n Green Dealin, Hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit -mission, Agenda 2030:n, Leipzigin peruskirjan ja EU:n kaupunkistrategian toteutumista.

Kumppanuus keskittyy kolmeen teemaan:

  • energiamurros
  • kiertotalous ja kestävä maankäyttö kaupungeissa
  • kaupunkiliikenne ja yhteydet

Vaikuttavuuden kannalta tärkeää on, että toimissa olisi mukana tutkimus- ja innovaatioyhteisön lisäksi koko kaupunkiekosysteemin toimijat: kaupungit, yritykset, yliopistot ja kansalaisyhteiskunta. Ongelmana kuluvalla rahoituskaudella vastaavan tyyppisessä JPI Urban Europe -kumppanuudessa on ollut kaupunkien vaikeudet osallistua hankkeisiin johtuen kansallisten rahoitusorganisaatoiden säännöistä.

Ehdotus DUT-kumppanuudeksi valmistui maaliskuun 2020 alussa. Nyt kumppanuuden sisältöön voi vaikuttaa vastaamalla JPI Urban Europen kyselyyn 15.4. mennessä.

Jäsenmaiden sitoumuksia eri kumppanuuksiin pyydetään toukokuuhun mennessä. Suomesta Horisontti Eurooppa -ohjelman valmistelusta vastaavan nk. varjokomitean yhteyshenkilöt ovat Hanna Vuorinen Työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Saara Vihko Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Loka- tai marraskuussa on suunnitteilla konferenssi DUT-kumppanuudesta.

Asiasanat: