Euroopan komissio valmistelee parhaillaan uutta innovaatiorahastoa (Innovation Fund), josta rahoitetaan innovatiivisia vähähiilisiä teknologioita ja merkittäviä päästöjä vähentäviä hankkeita. Rahoitus tulee EU:n päästökaupasta, ja tavoitteena on saada kasaan 10 miljardia euroa vuosille 2020-2030. Ensimmäinen haku avautuu heinäkuussa 2020.

Lisätietoa 

Komission tietosivut

EU:n Innovaatiorahaston tarkoituksena on edistää EU:n ilmastotavoitteita sekä kilpailukykyä tukemalla innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden ja prosessien käyttöönottoa ja kaupallistamista. Tuettavat hankkeet voivat liittyä seuraaviin sektoreihin:

 • vähähiiliset teknologiat ja prosessit energiaintensiivisillä teollisuuden aloilla
 • uusiutuva energia
 • hiilidioksidin talteenotto ja varastointi
 • energian varastointi.

Hakijana voi olla yksittäinen toimija, esimerkiksi pk- tai suuryritys, eli kansainvälistä konsortiota ei siis vaadita.

Ensimmäinen haku avautuu heinäkuussa ja päättyy syys- tai lokakuussa 2020. Säännöllisiä hakuja järjestetään vuoteen 2030 saakka. Ensimmäisessä haussa on jaossa yhteensä 1 miljardia euroa investointikustannuksiltaan yli 7,5 miljoonan euron hankkeille. Erillinen haku pienemille hankkeille avataan vuonna 2021.

Rahoituksen määrä on joustava tarpeesta riippuen, mutta voi kattaa enintään 60 prosenttia lisäpääomasta ja toimintakustannuksista

Arviointikriteereinä ovat:

 • päästöjen vähentämisen tehokkuus
 • innovaatiotaso
 • hankkeen toteutettavuus ja kypsyystaso
 • hankkeen skaalauspotentiaali
 • kustannustehokkuus.

Hakuprosessi on kaksivaiheinen:

 1. Kiinnostuksen ilmaus: Arvioidaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, innovaatiotaso ja hankkeen kypsyystaso.
 2. Lopullinen hakemus: Arvioidaan edellisten kriteerien lisäksi skaalaus- ja markkinapotentiaali sekä kustannustehokkuus.

Tarkempaa tietoa hakemuksesta ja arviointikriteereiden painotuksista julkaistaan myöhemmin hakuilmoituksessa.

Komissio konsultoi jäsenvaltioita alkukarsinnan läpäisseistä hankkeista, joten sopivia hankkeita tulee tuoda kansallisesti esille. Suomessa sopivien hankkeiden arvioinneista vastaa työ- ja elinkeinoministeriö ja yhteyshenkilönä toimii Juho Korteniemi. TEM järjesti 15. tammikuuta Innovaatiorahastosta keskustelutilaisuuden, jossa myös esiteltiin jo joitain potentiaalisia hankkeita. Tilaisuuden materiaalit löytyvät täältä. Uusia infotilaisuuksia suunnitellaan järjestettäväksi kevään aikana ja niistä tiedotetaan muun muassa Business Finlandin sivuilla.

(Uutinen päivitetty 6.5.2020)

Asiasanat: