Yksi Horisontti Eurooppa -ohjelman alaisuuteen kaavailluista kumppanuuksista on päästöttömän vesiliikenteen kumppanuus (Zero-Emission Waterborne Transport). Sen tavoitteena on luotsata meri- ja sisävesiliikennettä päästöttömäksi vuoteen 2050 mennessä. Kumppanuuden strateginen T&I-ohjelma on valmistelussa, ja siihen pääsee vaikuttamaan huhtikuussa avautuvassa julkisessa kuulemisessa.

ERRIN Blue Growth -työryhmän kevään ensimmäinen kokous järjestettiin 23.3. webinaarina ja sen aiheena oli Horisontti Eurooppa -ohjelman alaisuuteen suunniteltu "Zero Emission Waterborne Transport" -kumppanuus. Asiasta oli kertomassa Jaap Gebraad, joka vetää kumppanuusohjelman suunnittelutyötä.

Päästöttömän vesiliikenteen kumppanuus on teollisuusvetoinen ja sen taustalta löytyy Waterborne Technology Platform, joka kokoaa yhteen teollisuutta (mm. Meyer Werft, Wärtsilä, Kongsberg), tutkimuslaitoksia (Suomesta mukana VTT), yliopistoja (Suomesta Aalto-yliopisto) sekä alan järjestöjä. Julkiset toimijat voivat osallistua alustan toimintaan tarkkailijajäsenenä. Tavoitteena on myös, että aiheesta kiinnostuneet jäsenmaat tulisivat mukaan kumppanuuteen neuvoa-antavan ryhmän kautta.

Kumppanuuden tavoitteet

Kumppanuuden strategisena tavoitteena on tehdä vesiliikenteestä, niin meri- kuin sisävesiliikenteestä, päästötöntä vuoteen 2050 mennessä. Kumppanuus tulee ennen kaikkea keskittymään laivaliikenteen hiilidioksidipäästöjen, ilmansaasteiden sekä muiden saasteiden vähentämiseen.

Kumppanuuden tavoitteena on kyetä demonstroimaan kaikille pääasiallisille laivatyypeille ja -palveluille nollapäästöratkaisut vuoteen 2030 mennessä, ylläpitää ja vahvistaa Euroopan johtavaa asemaa vihreän vesiliikenteen teknologioissa sekä osaltaan edistää hiilivapaata tulevaisuutta.

Poliittinen tilaus teollisuudenalan viherryttämiselle on jo olemassa. Suurin sysäys kumppanuuden kannalta on ollut EU:n Green Deal -strategia, jonka päätavoitteena on tehdä EU:sta hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tällä hetkellä liikenteen osuus EU:n kasvihuonekaasupäästöistä on neljäsosa, eikä laivaliikenne ole missään nimessä syytön tässä suhteessa. Komissio suunnitteleekin monia lainsäädännöllisiä toimia laivaliikenteen päästöjen vähentämiseksi esimerkiksi tämän vuoden aikana julkaistavan kestävän ja älykkään liikenteen strategian osana. Myös kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n kahden vuoden takainen päätös pyrkiä vähentämään kansainvälisen merenkulun kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 50 %:lla vuoteen 2050 mennessä (vuoden 2008 tasoon verrattuna) toimii pontimena vauhdittaa laivaliikenteen päästöttömyyttä.

Miten kumppanuus käytännössä toimii?

Päästöttömän vesiliikenteen kumppanuus kuuluu ns. co-programmed -kumppanuuksiin. Nämä laativat oman sektorinsa tiekartan sekä strategisen T&I-ohjelman (Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA), joiden pohjalta ne pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan Horisontti Euroopan työohjelmien sisältöihin. Kumppanuuden alaiset haut ovat kaikille toimijoille avoimia ja ne julkaistaan osana Horisontti Eurooppa -ohjelman työohjelmia. Kumppanuuden kautta yrityksille ja tutkimuslaitoksille avautuisi siis uusia rahoitusmahdollisuuksia, jotka on kohdistettu nimenomaisesti vesiliikenteen ja satamien viherryttämiseen ja digitalisaation edistämiseen. Alustavasti päästöttömän vesiliikenteen kumppanuuden budjetin on kaavailtu olevan noin 750 miljoonaa euroa vuosille 2021-2027, mutta tästä ei ole varmuutta niin kauan, kun pitkän aikavälin EU-budjetista ei ole päätetty.

Strateginen T&I-ohjelma tulee keskeisesti ohjaamaan hakujen sisältöjä. Koska T&I-ohjelma on vielä valmisteilla, myös hakujen tarkemmat sisällöt ovat auki. Keskeisimmät teemat tulevat olemaan päästöjen vähentäminen (esimerkiksi vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönoton myötä) sekä alusten suunnittelu ja teknologiat. Hauissa tullaan painottamaan niin tutkimusta kuin innovaatioita.

Mahdollisuus vaikuttaa kumppanuusohjelman T&I-ohjelmaan!

Julkinen kuuleminen T&I-ohjelman sisällöistä avautuu huhtikuun lopussa, mikä antaa mahdollisuuden kaikille merialan toimijoille samoin kuin kaupungeille ja alueviranomaisille tuoda esiin omia näkemyksiään. Nyt on siis varsinaissuomalaisella meriklusterilla erinomainen tilaisuus vaikuttaa siihen, mihin meriliikenteen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tulisi keskittyä! Lopullisen strategisen T&I-ohjelman pitäisi olla valmis heinäkuussa.

Mikään ei kuitenkaan ole vielä kirkossa kuulutettu, sillä lopullisen päätöksen kumppanuusohjelmien toteutumisesta tekevät jäsenvaltiot. Jäsenmaiden liikenneministerit näyttivät päästöttömän vesiliikenteen kumppanuudelle vihreää valoa maaliskuun kokouksessaan, mikä antaa toivoa kumppanuuden toteutumisesta.

Asiasanat: