EU:n LIFE -ympäristö- ja ilmasto-ohjelman tämän rahoituskauden viimeiset haut ovat auenneet 2.4 ja päättyvät hanketyypistä riippuen heinä- tai lokakuussa 2020. Koronaviruskriisin vuoksi hakuaikaa on pidennetty kuukaudella. Rahoitusohjelman infowebinaari järjestetään 30.4.

LIFE-ohjelma on jaettu ympäristötoimien (75% rahoituksesta) ja ilmastotoimien alaohjelmiin (25% rahoituksesta). Nyt alkanut hakukierros on kuluvan rahoitusohjelmakauden viimeinen ja haettavana on yhteensä yli 450 miljoonaa euroa. Kummankin alaohjelman alla on määritellyt teemat, joihin liittyviin projekteihin rahoitusta myönnetään. Tänä vuonna hakukuulutuksessa kehotetaan lisäksi harkitsemaan, miten hankkeet voisivat tukea koronavirusta vastaavien kriisien ennaltaehkäisyä, torjuntaa, hallintaa ja kriisistä toipumista.

Rahoitusta voi hakea julkishallinnon elin, yksityinen kaupallinen organisaatio tai yksityinen ei-kaupallinen organisaatio, esimerkiksi kansalaisjärjestö tai tutkimuskeskus. LIFE-hankkeisiin ei vaadita kansainvälisiä kumppaneita, kuten EU-hankkeisiin yleensä. Haettavan tuen suuruus on myös joustava.

Ympäristö -alaohjelman teemat ja hakuajat

Luontoon ja biodiversiteettiin liittyvät perinteiset hankkeet 2.4.-16.7.

Ympäristöhallintoon ja ympäristötiedotukseen liittyvät perinteiset hankkeet 2.4.-16.7.

Ympäristö -alaohjelman alaiset integroidut hankkeet 2.4.-6.10.

Ympäristö -alaohjelman alaiset teknisen tuen hankkeet 2.4.-16.7.

Ilmasto -alaohjelman teemat ja hakuajat

Ilmaston muutoksen torjuntaan liittyvät perinteiset hankkeet 2.4.-6.10.

Ilmaston muutokseen sopeutumiseen liittyvät perinteiset hankkeet 2.4.-6.10.

Ilmastohallinto- ja ilmastotiedotushankkeet 2.4.-6.10.

Ilmasto -alaohjelman alaiset integroidut hankkeet 2.4.-6.10.

Ilmasto -alaohjelman alaiset teknisen tuen hankkeet 2.4.-16.7.

Lisätukea hakijoille koronavirusepidemian takia

Koronavirusepidemia aiheuttaa haasteita monille potentiaalisille hakijoille, minkä vuoksi komissio on päättänyt pidentää hakuaikaa kuukaudella. Tämän lisäksi hakijoille tarjotaan mahdollisuus kahdenväliseen keskusteluun hankekonseptista komission hankeneuvonantajien kanssa. Hakukierroksella luovutaan myös yksityisten tahojen velvollisuudesta järjestää avoimia tarjouskilpailuja yli 135 000 euron sopimuksista. Kaikkien hankkeiden kautta voidaan lisäksi tukea rahallisesti kaikkia paikallisia projekteja, jotka tukevat hankkeen tavoitteita. Tällä toimella toivotaan LIFE-rahoituksen tulevan myös hyvin pienten paikallisten ryhmien saataville. Hankeohjeisiin on lisätty oma osuutensa koskien startup-yrityksiä. Ideana on mahdollistaa LIFE-rahoituksen saaminen myös startup-yrityksille yhteisessä hankkeessa suuremman toimijan kanssa, mikä tukisi myös pienemmän yrityksen kasvua.

Nykytilanteen valossa harkitaan myös lisätoimia, jotta LIFE-rahoituksen haku olisi mahdollista mahdollisimman useille. Näistä ilmoitetaan hakukuulutuksen sivulla, jota komissio kehottaa seuraamaan.

Euroopan komissio järjestää info- ja verkostoitumispäivän kiinnostuneille hakijoille 30.4.2020. Ohjelmassa on tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja hakuprosessista. Tilaisuus järjestetään webinaarina.

Asiasanat: