Komissio on avannut julkisen kuulemisen sidosryhmille koskien EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitteiden kunnianhimon nostamista. Tavoitteiden kiristäminen on osa Green Deal -kokonaisuutta. Vastaa kyselyyn 23.6. mennessä!

Komissio valmistelee syyskuussa julkaistavaa suunnitelmaa koskien EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitteen kiristämistä. Osana Green Deal -kokonaisuutta EU:n vuoden 2030 päästövähennystavoitetta pyritään tiukentamaan nykyisestä 40 prosentista 50-55 prosenttiin. Komissio aikoo kirjata uuden tavoitteen muutosehdotuksena vastikään julkaistuun esitykseen EU:n ensimmäisestä ilmastolaista ja myöhemmin julkaista myös sektorikohtaisia lakiesityksiä. Lue uutisemme ilmastolakiesityksestä täällä.

Vuoden 2030 ilmastotavoitteiden tarkastelun tavoitteena on edesauttaa EU:n vuoden 2050 hiilineutraaliustavoitteen toteutumista. Nyt valmisteltavalla suunnitelmalla pyritään tukemaan siirtymän tahdittamista ja toimien fokusointia. Työhön halutaan osallistaa kaikki sektorit, kansalaisyhteiskunta ja jäsenvaltiot. Pyrkimyksenä on tehdä ilmastopolitiikkaa, joka on sosiaalisesti kestävää ja faktoihin perustuvaa.

Syksyllä julkaistavassa suunnitelmassa hyödynnetään laajaa kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien vaikutusten arviointia ja analyysia. Näiden lisäksi kaivataan laajasti erilaisten toimijoiden näkemyksiä. Erityisesti komissio haluaa kuulla kansalaisten ja eri toimijoiden ajatuksia ilmastopolitiikan tavoitteiden kunnianhimon tasosta sekä niiden saavuttamiseksi tarvittavista toimista. EU:n 2030 päästövähennystavoitteen kommentoinnin ohella toivotaan sektorikohtaista sekä useita sektoreita koskettavaa tietoa, joka on oleellista nopeampien päästövähennyksien toteuttamiseksi.

Komissio kerää palautetta sähköisen kyselyn kautta, joka on auki 23.6. asti. 

Asiasanat: