Euroopan alueiden komitea on avannut EU:n ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategiaa koskevan kyselyn paikallis- ja aluetason hallinnoille. Vastauksia hyödynnetään strategian päivittämistyössä. Vastata voi 27.4.2020 asti.

EU:n ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategia on vuodelta 2013 ja se tullaan päivittämään osana Green Deal -kokonaisuutta vuonna 2021. Alue- ja paikallistason hallinnoilla on merkittävä rooli ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Niiden on kyettävä vastaamaan hätätilanteisiin ja esimerkiksi terveytä, taloutta tai ympäristöä koskeviin haasteisiin.

Alueiden komitea haluaa nyt kuulla eri aluetason hallinnon toimijoiden näkemyksiä. Tutkimus tullaan julkaisemaan ENVE-komission sivuilla, ja vastauksia tullaan hyödyntämään EU:n sopeutumisstrategian päivitykseen liittyvässä vaikuttamistyössä. Erityisesti vastauksia halutaan liittyen alueiden ja kuntien osaamiseen, kokemuksiin, sekä haasteisiin ja tuen tarpeeseen.

Kyselyn voi täyttää täällä.

Asiasanat: