Syksyllä 2020 julkaistava ”Renovation wave” -aloite on osa Green Deal -kokonaisuutta ja se pyrkii kiihdyttämään rakennusten energiatehokkuutta parantavia kunnostuksia. Julkinen kuuleminen aloitteesta on auki 11.6.-9.7. Kommentoimalla voi vaikuttaa aloitteen valmisteluun.

Nykyinen rakennusten energiatehokkuutta parantavien remonttien määrä on liian alhainen EU:n ilmastotavoitteen saavuttamiseksi. Komission arvion mukaan EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitteiden saavuttamiseen tarvittaisiin 325 miljardin euron vuosittaiset investoinnit, josta noin 250 miljardia euroa tarvittaisiin asuinrakennuksiin ja 75 miljardia euroa julkisen sektorin rakennuksiin. Rakennusten kunnostamista hidastavat monet esteet, kuten rakennuskannan ja -sektorin rakenteelliset haasteet, markkinahäiriöt, tiedon ja osaamisen puute sekä säädöksistä johtuvat haasteet.

Renovation wave -aloite pyrkii lisäämään energiatehokkuutta parantavien remonttien investointeja. Siinä tullaan myös esittämään lainsäädännöllisiä ja muita toimia esteiden poistamiseksi. Tavoitteena on tukea ilmastotoimia, säästää energiaa ja rahaa sekä luoda mahdollisuuksia pienille ja keskisuurille yrityksille.  Erityisesti komissio haluaa puuttua heikon energiatehokkuuden rakennuksiin ja energiaköyhyyteen, tukea uusien taitojen ja työllisyyden kehittymistä ja edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa.

Kuuleminen on auki neljä viikkoa Kerro mielipiteesi -palvelussa. Osallistu ja vaikuta aloitteen sisältöön!

Asiasanat: