Komissio on avannut kuulemisen uudesta strategiasta ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Strategialla halutaan ehkäistä ilmastoriskejä, vahvistaa resilienssiä ja lisätä valmiutta ilmastonmuutoksen aiheuttamien haittojen torjumiseksi. Kuuleminen on auki 20.8. asti.

Uusi strategia korvaa nykyisen ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategian vuosille 2013-2020. Päivityksellä halutaan varmistaa, että EU on täysin sopeutunut ilmastonmuutoksen väistämättömiin seurauksiin 2050 mennessä. Tämä on määritetty tavoitteeksi myös EU:n uudessa ilmastolakiesityksessä.

Strategia tulee sisältämään sekä EU:n sisäisiä että globaaliin sopeutumiseen tähtääviä toimia. Tavoitteena on torjua taloudellisia seurauksia esimerkiksi kasvattamalla haavoittuvien sektorien resilienssiä, ehkäistä ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksia sekä torjua ympäristöhaittoja suojelemalla ja elvyttämällä ekosysteemejä. Komission tiekartassa mainittuja painopisteitä ovat muun muassa kaupunkien resilienssin kasvattaminen sekä kannustaminen luontopohjaisten ratkaisujen investointeihin. Lisäksi tavoitteena on panostaa ilmastoriskeihin liittyvän avoimen datan laajempaan saatavuuteen sekä tukea sopeutumisratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa Horisontti Eurooppa - ja muiden EU:n rahoitusohjelmien avulla.

Tutustu komission julkaisemaan tiekarttaan ja osallistu kuulemiseen komission Kerro mielipiteesi -palvelun kautta.

Asiasanat: