WiFi4EU-haussa on tarjolla 15 000 euron arvoseteleitä kunnille maksuttoman verkkoyhteyden asennuskustannuksiin. Toimella edistetään maksuttoman verkkoyhteyden tarjontaa julkisissa paikoissa, kuten sairaaloissa ja puistoissa. Nyt käynnistyvä haku on kuluvan rahoituskauden viimeinen.

Rahoitusta voivat hakea kunnat, kirjastot, sairaalat, museot ja muut julkiset organisaatiot. Aiemmilla hakukierroksilla tukea on Varsinais-Suomessa myönnetty Laitilalle, Paraisille, Mynämäelle, Salolle ja Kemiönsaarelle. Kirjoitimme huhtikuussa EU-hankkeet tutuksi -juttusarjassamme Laitilan WiFi4EU-hankkeesta.  Nyt aukeava viimeinen hakukierros oli suunniteltu järjestettävää 17.-18.3., mutta hakua jouduttiin lykkäämään koronaviruspandemian takia. Hakukierroksella jaossa oleva budjetti on 14,2 miljoonaa euroa, joilla rahoitetaan 947 arvoseteliä.

Tuki myönnetään 15 000 euron arvosetelien muodossa, joilla rahoitetaan paikalliset langattomat liityntäpisteet sekä niiden asennus. Paikallisviranomaiset vastaavat juoksevista kuluista. Organisaation tulee ylläpitää yhteyttä vähintään kolme vuotta. Projekti, johon tukea haetaan ei saa olla päällekkäinen jo olemassa olevien julkisten nettiyhteyksien kanssa.

Rahoitusta myönnetään hakujärjestyksessä. WiFi4EU-portaaliin kannattaa rekisteröityä siis etukäteen, ja olla valmiina, kun haku avautuu 3.6. klo 14 Suomen aikaa.

Asiasanat: