Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimistossa on haettavana viestintäharjoittelijan paikka opintojen loppuvaiheessa olevalle tai vastavalmistuneelle Turun alueen korkeakoulun opiskelijalle syksylle 2020.

HAE HARJOITTELUPAIKKAA KUNTAREKRYN KAUTTA

Täytä hakemus

Lue aiempien harjoittelijoiden kokemuksista täältä

Harjoittelun aloitusajankohta on joustava, mutta mieluiten harjoittelu alkaisi syys-lokakuussa ja kestäisi 26.2.2021 asti. Vallitsevan koronatilanteen takia osa harjoittelusta voidaan tarvittaessa toteuttaa etätyönä Suomesta käsin. Tarjoamme näköalapaikan EU-toimintaympäristöön, verkostoitumismahdollisuuksia sekä mahdollisuuden vahvistaa kansainvälisiä työelämävalmiuksia.

Harjoittelijan työtehtäviin kuuluvat mm.

 • EU-politiikan ja EU-rahoitusohjelmien sekä median seuranta- ja raportointitehtävät
 • toimiston eri viestintäkanavien (uutiskirje, nettisivut, Twitter) päivittäminen ja kehittäminen
 • uutiskirjeen laatiminen
 • seminaareihin ja kokouksiin osallistuminen ja niistä raportointi
 • vierailujen järjestäminen
 • toimiston hallinnolliset tehtävät
 • muut yhdessä sovittavat tehtävät.

Harjoittelijalta odotamme

 • hyvää EU-tietämystä sekä kiinnostusta EU:n eri politiikka-aloja kohtaan
 • erinomaisia kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja
 • viestintään liittyvät opinnot ja aikaisempi alan työkokemus katsotaan eduksi
 • monipuolista kielitaitoa (englanti erinomainen, muu kielitaito eduksi)
 • MS Office -ohjelmien hallintaa sekä verkkosivujen päivitystaitoja
 • kiinnostusta kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen (aiempi opiskelu tai työskentely ulkomailla katsotaan eduksi)
 • hyviä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja
 • valmiuksia sekä itsenäiseen että tiimityöskentelyyn
 • oma-aloitteista ja innostunutta työotetta sekä halua oman osaamisen kehittämiseen.

Tehtävästä maksetaan harjoittelijan palkka (1611,53 € / kk), minkä lisäksi paikkaan voi hakea Erasmus-tukea. Hakijalla ei tarvitse olla oppilaitoksen apurahaa.

Hakemukset tulee jättää ti 16.6. klo 15 mennessä Kuntarekryn kautta. 

Asiasanat: