Horisontti Eurooppa -ohjelman alaiset viisi missiota pyrkivät ratkomaan laajoja yhteiskunnallisia ongelmia ja tuomaan Euroopan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tuloksia lähemmäs kansalaisia. Missiotyöryhmät ovat nyt julkaisseet ehdotuksensa missioiden tarkemmista sisällöistä, joihin voi vielä vaikuttaa kesän aikana. Lopulliset suositukset luovutetaan komissiolle syyskuussa.

Seuraavan rahoituskauden tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horisontti Euroopan tavoitteena on tukea merkittäviä innovaatioita ja luoda vaikuttavampaa tutkimusta vahvistamalla kansalaisten osallistumista ohjelman sisältöihin. Tähän pyritään mm. tutkimus- ja innovaatiomissioiden avulla. Missioita on määritelty viisi ja ne kuvastavat aikamme suuria haasteita.

Missiotyöryhmät ovat nyt julkaisseet väliraporttinsa, joissa esitellään konkreettisia tavoitteita ja mahdollisia aikatauluja kullekin missiolle. Väliraportit löytyvät oheisista linkeistä:

Raporttien pohjalta rakennetaan jatkokeskusteluja ja pyritään osallistamaan kansalaisia ympäri Euroopan missioiden aiheista. Ennen syyskuuta järjestetään mm. verkkotapahtumien sarja, jonka tavoitteena on kerätä uusia ideoita sekä varmistaa, että missiot vastaavat ko. haasteisiin. Esimerkiksi merien tilaan liittyvästä missiosta on käynnissä onlinekysely, johon voi vastata suomeksi täältä.

Työryhmien lopulliset suositukset luovutetaan komissiolle Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivien yhteydessä 22.-24.9.2020. Komissio julkaisee valitsemansa missiot vuoden 2020 lopussa ja niiden tarkoituksena on käynnistyä vuonna 2021.

Asiasanat: