Eurooppa-toimisto yhdessä Varsinais-Suomen liiton ja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kanssa vauhdittavat keskustelua kestävästä junamatkustamisesta Turun Eurooppa-foorumissa 28.8.2020. ”Maata pitkin matkustaen – Turku porttina Eurooppaan” -keskustelutilaisuudessa puhutaan mm. nopeiden junayhteyksien rakentamisesta niin meillä kuin muualla Euroopassa.

Euroopan unionin Green Deal eli vihreän kehityksen strategia nostaa raideliikenteen eurooppalaisen liikennepolitiikan keskiöön. Ensi vuodesta kaavaillaankin junaliikenteen eurooppalaista teemavuotta. Green Deal -strategian avulla tavoitellaan kestävää taloutta ja Euroopan hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Kestävällä junaliikenteellä on merkittävä rooli päästötavoitteiden saavuttamisessa, sillä liikenteen osuus EU:n kasvihuonepäästöistä on neljännes. Maata pitkin matkustaminen on ympäristöystävällinen tapa liikkua, joka kasvattaa jatkuvasti suosiotaan. Tehokkain reitti Suomesta kulkee Turusta Tukholman kautta Eurooppaan.  

Eurooppa-toimisto yhdessä Varsinais-Suomen liiton ja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kanssa järjestävät Turun Eurooppa-foorumissa pe 28.8.2020 klo 13.15–14.00 ”Maata pitkin matkustaen – Turku porttina Eurooppaan” -keskustelutilaisuuden. Puheenvuoroissa pohditaan mm. sitä, mitä on meneillään nopeiden raideyhteyksien parantamiseksi meillä ja muualla Euroopassa ja mitä pitäisi tehdä rajat ylittävän junamatkustamisen helpottamiseksi. 

Keskustelemassa ovat Euroopan parlamentin jäsen Ville Niinistö, Maata pitkin -matkamessujen perustaja Inari Virkkala, Oslo–Stockholm 2.55 -yhtiön toimitusjohtaja Jonas Karlsson sekä Varsinais-Suomen liiton edunvalvontajohtaja Janne Virtanen. Keskustelukielinä käytetään suomea ja englantia.

Turun Eurooppa-foorumi avautuu suurelle yleisölle tänä vuonna verkon välityksellä. Lisätietoja löydät Eurooppa-foorumin nettisivuilta

Asiasanat: