EU:n innovaatiorahastosta (Innovation Fund) rahoitetaan innovatiivisia vähähiilisiä teknologioita ja merkittäviä päästöjä vähentäviä hankkeita. Ensimmäisessä haussa on tarjolla yhteensä miljardi euroa isoille yli 7,5 milj. euron hankkeille. Haku päättyy 29.10.

EU:n Innovaatiorahaston tarkoituksena on edistää EU:n ilmastotavoitteita sekä kilpailukykyä tukemalla innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden käyttöönottoa ja kaupallistamista. Tuettavat hankkeet voivat liittyä seuraaviin sektoreihin:

 • vähähiiliset teknologiat ja prosessit energiaintensiivisillä teollisuuden aloilla
 • uusiutuva energia
 • hiilidioksidin talteenotto ja varastointi
 • energian varastointi.

Hakijana voi olla yksittäinen toimija, esimerkiksi pk- tai suuryritys, eli kansainvälistä konsortiota ei siis vaadita.

Ensimmäisessä haussa on jaossa yhteensä miljardi euroa investointikustannuksiltaan yli 7,5 miljoonan euron hankkeille. Erillinen haku pienemille hankkeille avataan vuonna 2021. Säännöllisiä hakuja järjestetään vuoteen 2030 saakka. Yhteensä vuosien 2020-2030 aikana myönnetään 10 miljardia euroa. Rahat saadaan EU:n päästökauppajärjestelmän mukaisesta päästöoikeuksien huutokaupasta.

Rahoituksen määrä on joustava tarpeesta riippuen, mutta voi kattaa enintään 60 prosenttia lisäpääomasta ja toimintakustannuksista.

Arviointikriteereinä ovat:

 • päästöjen vähentämisen tehokkuus
 • innovaatiotaso
 • hankkeen toteutettavuus ja kypsyystaso
 • hankkeen skaalauspotentiaali
 • kustannustehokkuus.

Hakuprosessi on kaksivaiheinen:

 1. Kiinnostuksen ilmaus: Arvioidaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, innovaatiotaso ja hankkeen kypsyystaso.
 2. Lopullinen hakemus: Arvioidaan edellisten kriteerien lisäksi skaalaus- ja markkinapotentiaali sekä kustannustehokkuus.

Komissio konsultoi jäsenvaltioita alkukarsinnan läpäisseistä hankkeista, joten sopivia hankkeita tulee tuoda myös kansallisesti esille. Suomessa sopivien hankkeiden arvioinneista vastaa työ- ja elinkeinoministeriö ja yhteyshenkilöinä toimivat teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen (10.7. saakka), erityisasiantuntija Juho Korteniemi (13.7. alkaen) sekä teollisuusneuvos Timo Ritonummi (3.8. alkaen).

Asiasanat: