Euroopan komissio hakee konsortiota kehittämään alueille ja kunnille alustaa, joka tukee tekoälyn ja massadatan hyödyntämistä parempien palveluiden tuottamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Haku päättyy 10.9.

Lue lisää

Komission tiedote 6.7.2020

Konsortion tehtävänä on kehittää monikielinen digitaalinen alusta, joka kokoaisi yhteen Euroopan alueet ja kunnat, teknologiatoimijat ja yritykset. Alustan tavoitteena on muun muassa jakaa hyviä käytäntöjä ja edistää keskustelua datan jakamisesta, standardeista ja yhteentoimivuudesta, tukea viranomaisten tekoälyosaamista sekä tarjota tietoa EU-, kansallisen sekä alue- ja paikallistason päätöksentekoon.

Konsortiossa tulee olla mukana vähintään viisi aluehallintoa vähintään kolmesta eri EU- tai ETA-maasta. Lisäksi konsortiossa voi olla mukana:

  • kansallisen, alue- ja paikallistason viranomaisia
  • korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia
  • voittoa tavoittelemattomia järjestöjä
  • kansainvälisiä organisaatioita
  • yrityksiä
  • yksittäisiä henkilöitä.

Hankkeen budjetti on 850 000 euroa ja EU-rahoitusosuus 75 prosenttia. Hankkeen kesto on 2 vuotta.

Asiasanat: