Komissio julkaisee tämän vuoden loppupuolella strategian kestävästä ja älykkäästä liikkuvuudesta. Tätä ennen komissio haluaa kuulla eri sidosryhmien kantoja asiasta.

Kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia liittyy vahvasti komission kahteen kärkihankkeeseen eli vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämiseen. Green Deal -strategian tavoitteena on vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 90 % vuoteen 2050 mennessä. Tavoite on kova, sillä liikenne on ainoa sektori, jolla kasvihuonepäästöt ovat nousseet vuoden 1990 tasosta. Myös liikenteen digitalisaatioon ja automatisaatioon sekä yhteiskäyttöön perustuvaan liikkuvuuteen tulee satsata enemmän ja investoida 5G-, tekoäly- ja lohkoketjuteknologiaan entistä vahvemmin.

Strategian tavoitteena on mm.  

  • lisätä päästöttömien ajoneuvojen ja alusten käyttöönottoa
  • lisätä vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä ja kehittää näihin liittyvää lataus-/tankkausinfrastruktuuria
  • siirtyä kohti vähäpäästöisiä liikkumismuotoja
  • kehittää kestävää kaupunki- sekä alueellista liikkuvuutta
  • satsata enemmän liikenteen T&I-toimintaan
  • tukea digitalisaatiota ja automaatiota
  • parantaa liikenneyhteyksiä.

Strategiassa tullaan asettamaan tarkemmat tavoitteet sekä toimintasuunnitelma.

Julkisen kuulemisen kautta pyritään keräämään kansalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategiasta. Voit vastata kyselyyn 23.9. mennessä.

Asiasanat: